Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 3 Bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) với nội dung gồm 3 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 3 học tập thật tốt!

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

1. Giải bài 1 trang 22 SGK Toán 3

Tính :

Phương pháp giải

Nhân các số lần lượt từ phải sang trái; chú ý số cần nhớ.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 22 SGK Toán 3

Mỗi cuộn vải dài 35m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 cuộn: 35 m

2 cuộn: ... m?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài một cuộn vải nhân với 2.

Hướng dẫn giải

Hai cuộn vải như thế dài số mét là:

35 x 2 = 70 (m)

Đáp số: 70 m.

3. Giải bài 3 trang 22 SGK Toán 3

Tìm \(x\):

a) \(x\) : 6 = 12

b) \(x\) : 4 = 23

Phương pháp giải

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Hướng dẫn giải

a) \(x\) : 6 = 12

\(x\)= 12 x 6

\(x\)= 72

b) \(x\) : 4 = 23

\(x\)= 23 x 4

\(x\)= 92

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM