Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Hướng dẫn giải bài tập 1,2,3, SGK Toán 3 trang 21 về Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

1. Giải bài 1 trang 21 SGK Toán 3

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 21 SGK Toán 3

a) 32 x 3                                  b) 42 x 2

   11 x 6                                       13 x 3

Phương pháp giải

 - Đặt tính: Viết các số sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Nhân các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 21 SGK Toán 3

Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 hộp: 12 bút chì màu

4 hộp: .... bút chì màu?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số bút chì màu trong một hộp nhân với 4.

Hướng dẫn giải

Cả 4 hộp có số bút chì màu là:

12 x 4 = 48 ( bút chì)

Đáp số: 48 bút chì.

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM