Unit 12 lớp 5: Let's open this present first! - Lesson 2

Đến với phần Lesson 2 - Unit 12, các em sẽ được học cách đưa ra lời gợi ý và cách đáp lại lời gợi ý. Mời các em theo dõi bài học và làm các bài tập bên dưới.

Unit 12 lớp 5: Let's open this present first! - Lesson 2

Grammar (Ngữ pháp) 

1. Task 1 Unit 12 Lesson 2

Listen to the story and repeat. Act. (Nghe câu chuyện và lặp lại. Diễn câu chuyện)

Tạm dịch:

1. Mẹ: Mẹ đang làm bánh sinh nhật cho con, Max à.

Max: Cảm ơn mẹ. Mẹ làm cái bánh hình ô tô được không ạ?

Mẹ: Xin lỗi con, bánh hình ô tô rất khó làm. Mẹ sẽ làm một cái bánh hình tròn.

2. Holly: Tại sao bây giờ anh không mở quà đi?

Max: Ý hay đấy. Anh sẽ mở cái này trước. Tuyệt vời! Nó là một chiếc ô tô điều khiển từ xa!

3. Holly: Bây giờ hãy lắp pin vào

Max: Được.

Holly: Chiếc xe có hoạt động không?

Max: Cùng xem nào…

4. Max: Ahh! Cái bánh của con!

Mẹ: Max, cẩn thận!

Holly: Anh rất muốn một cái bành hình ô tô. Bây giờ anh có rồi nhé!

2. Task 2 Unit 12 Lesson 2

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Click to listen

Tạm dịch:

Bây giờ hãy lắp pin vào.

Tại sao bạn không mở những món quà của bạn?

Thế việc làm một cái bánh hình ô tô thì sao?

Đó là ý tưởng tuyệt vời.

Ý tưởng tuyệt vời!

Được!

- Hãy làm một cái bánh.

Dùng Let's... Why don't you...? với thì hiện tại đơn. Dùng How about...? với -ing.

3. Task 3 Unit 12 Lesson 2

Complete the suggestions. (Hoàn thành các gợi ý)

Guide to answer

2. have a bowling party

3. have fiveworks

4. blow out candles

Tạm dịch

1. Hãy hát karaoke.

Ý tưởng tuyệt vời!

2. Tại sao chúng ta không có một bữa tiệc bowling?

Được. Ý hay đấy.

3. Hãy bắn pháo hoa.

Ý tưởng tuyệt vời!

4. Còn về việc thổi tắt nến thì sao?

Được thôi.

4. Task 4 Unit 12 Lesson 2

Make suggestions with your friends. (Đưa ra lời gợi ý với bạn bè của em)

Let's…   Why don't you …?    How about … ing …?

Open your presents

Write in a birthday card

Put in batteries

Make a cake

Have a costume party

Example

- Why don't you open your presents?

=> That's a great idea!

Tạm dịch

- Tại sao bạn không mở quà ra?

=> Đó là một ý tưởng tuyệt vời! 

Guide to answer

- How about writing in a birthday card?

=> Good idea!

- Why don't you put in batteries?

=> OK

- Let's make a cake.

=> Great idea!

- Why don't you have a costume party?

=> That's a good idea!

Tạm dịch

- Viết trong thiệp sinh nhật thì sao?

=> Ý kiến hay đấy!

- Tại sao bạn không lắp pin vào?

=> Được thôi.

- Hãy làm một chiếc bánh.

=> Ý tưởng tuyệt vời!

- Tại sao bạn không tổ chức một bữa tiệc hóa trang?

=> Đó là một ý kiến hay!

5. Practice

Reorder the words to make complete sentences (Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh)

1. How/ listening/ music/ to/ about/ ?

2. don't/ you/ Why/ make/ cake/ a/ ?

3. have/ a/ Let's/ bowling party.

4. about/ opening/ How/ presents/ your/ ?

5. Let's/ karaoke/ sing

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ nội dung sau:

- Các cách đưa ra lời gợi ý:

  • Let's + V. Ex: Let's make a cake. (Hãy làm một chiếc bánh)
  • Why don't you …? Ex: Why don't you have a a costume party? (Tại sao bạn không tổ chức một bữa tiệc hóa trang?)
  • How about + V-ing …? Ex: How about singing karaoke? (Thế việc hát karaoke thì sao?)

- Các cách đáp lại lời gợi ý:

  • That's a good idea. (Đó là một ý tưởng hay.)
  • That's a great idea! (Đó là một ý tưởng tuyệt vời!)
  • Great idea! (Ý tưởng tuyệt vời!)
  • OK. (Được thôi)
Ngày:19/12/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM