Unit 12 lớp 5: Let's open this present first! - Lesson 3

Phần Lesson 3 - Unit 12 giới thiệu đến các em các số đếm và các câu hỏi xoay quanh các số đếm đó. Bài hát "There was a race" sẽ giúp các em nhớ rõ các kiến thức trên. Chi tiết bài học ở ngay bên dưới.

Unit 12 lớp 5: Let's open this present first! - Lesson 3

Grammar and Song (Ngữ pháp và Bài hát) 

1. Task 1 Unit 12 Lesson 3

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Click to listen

 

Audio Script:

first (thứ nhất)

second (thứ hai)

third (thứ ba)

fourth (thứ tư)

fifth (thứ năm)

sixth (thứ sáu)

seventh (thứ bảy)

eighth (thứ tám)

2. Task 2 Unit 12 Lesson 3

Ask and answer about the Spring Festival results. (Hỏi và trả lời về kết quả của Lễ hội mùa xuân)

Tạm dịch

- Đội xanh dương đứng ở đâu?

=> Họ đứng ở vị trí thứ hai.

- Ai đứng vị trí thứ bảy?

=> Đội màu trắng.

Hướng dẫn:

- Where did Green team come in?

=> They came in first.

- Who came in third?

=> Orange team did.

- Where did Purple team come in?

=> They came in fourth.

- Who came in fifth?

=> Red team did.

- Where did Yellow team come in?

=> They came in sixth.

- Who came in eighth?

=> Brown team did.

Tạm dịch

- Đội xanh lá đứng ở đâu?

=> Họ đứng vị trí thứ nhất.

- Ai đứng thứ ba?

=> Đội màu cam.

- Đội màu tím đứng ở đâu? 

=> Họ đứng thứ tư.

- Ai đứng thứ năm?

=> Đội màu đỏ.

- Đội màu vàng đứng ở đâu?

=> Họ đứng thứ sáu.

- Ai đứng thứ tám?

=> Đội màu nâu đã làm.

3. Task 3 Unit 12 Lesson 3

Now write a report about the Spring Festival results. (Bây giờ viết báo cáo về kết quả Lễ hội mùa xuân)

At the Spring Festival, … came in first.

Guide to answer

At the Spring Festival, Green team came in first. Blue team came in second. Orange team came in third. Purple team came in fourth. Red team came in fifth. Yellow team came in sixth. White team came in seventh. And Brown team came in eighth.

Tạm dịch

Tại Lễ hội mùa xuân, đội xanh lá đã về nhất. Đội xanh dương đứng thứ hai. Đội màu cam đứng thứ ba. Đội màu tím đứng thứ tư. Đội màu đỏ đứng thứ năm. Đội màu vàng đứng thứ sáu. Đội màu trắng đứng thứ bảy. Và đội màu nâu đứng thứ tám.

4. Task 4 Unit 12 Lesson 3

Listen and sing. (Nghe và hát)

Click to listen

Tạm dịch:

Có một cuộc đua

Có một cuộc đua. Đi thôi, đi thôi, đi thôi!

Một vài đứa trẻ chạy nhanh. Và một vài đứa trẻ chạy chậm.

Joe về thứ tư. Cậu ấy không chạy rất nhanh.

Cặp của cậu ấy rất nặng. Vì thế cậu ấy chạy cuối cùng.

Emily về thứ ba. Cô ấy chạy nhanh hơn Joe.

Nhưng cô ấy bị tuột giày. Vì thế cô ấy chạy chậm một chút.

Osca về thứ hai. Chỉ sau Kim.

Cậu ấy chạy rất nhanh. Nhưng Kim chạy nhanh hơn cậu ấy.

Kim về thứ nhất. Chạy, chạy, chạy!

Cô ấy chạy nhanh làm sao! Cô ấy là số một!

5. Practice

Circle the first thing in each row. (Khoanh tròn thứ đầu tiên trong mỗi hàng)

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Các số đếm:

  • first (thứ nhất)
  • second (thứ hai)
  • third (thứ ba)
  • fourth (thứ tư)
  • fifth (thứ năm)
  • sixth (thứ sáu)
  • seventh (thứ bảy)
  • eighth (thứ tám)

- Dùng các số thứ tự để nói thứ tự của các vật. 1st, 2nd3rd là bất quy tắc. 4th-10th kết thúc với th

- Hỏi một đội đứng vị trí thứ mấy: Where did ... team come in?

- Trả lời một đội đứng vị trí thứ mấy: They came in + số thứ tự.

- Hỏi đội nào đứng ở một vị trí nào đó: Who came in + số thứ tự?

- Trả lời tên đội đứng ở một vị trí nào đó: ... team did.

- Lời bài hát "There was a race"

Ngày:21/12/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM