Unit 12 lớp 5: Let's open this present first! - Lesson 4

Phần Lesson 4 - Unit 12 giúp các em rèn luyện kĩ năng phát âm của mình với các từ chứa "ir" hoặc "ur" và cung cấp một số từ mới. Mời các em làm các bài tập dưới đây để hiểu rõ hơn về bài học.

Unit 12 lớp 5: Let's open this present first! - Lesson 4

Phonics and Spelling (Ngữ âm và Đánh vần) 

1. Task 1 Unit 12 Lesson 4

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

hurt: đau

Thursday: thứ Năm

nurse: y tá

curtains: rèm cửa

circle: vòng tròn

girl: cô gái

shirt: áo sơ mi

bird: con chim

2. Task 2 Unit 12 Lesson 4

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

Tạm dịch:

1. Thứ Năm tuần trước, cô gái này bị đau cánh tay. Cô ấy phải gặp y tá. Cô gái buồn vì ngày hôm đó là sinh nhật của cô ấy.

2. Hôm nay là lần đầu tiên tôi mặc chiếc váy màu tím và áo sơ mi xanh lá cây mới. Nhìn này, chiếc váy có nhiều vòng tròn trên đó.

3. Rèm của mình màu tím. Nhìn này! Có rất nhiều chim trên đó.

3. Task 3 Unit 12 Lesson 4

Read again. Circle the words with 'ur' sounds and underline the words with 'ir' sounds. (Đọc lại. Khoanh tròn các từ chứa âm "ur" và gạch chân các từ chứa âm "ir")

Guide to answer

4. Task 4 Unit 12 Lesson 4

Complete the words with 'ur' or 'ir'. (Hoàn thành các từ chứa "ur" và "ir")

 

Guide to answer

2. Saturday (thứ Bảy)

3. bir(con chim)

4. skir(váy ngắn)

5. nurse (y tá)

6. circles (vòng tròn)

7. first (thứ nhất)

8. shir(áo sơ mi)

5. Practice

Put the words in the correct columns (Đặt các từ vào đứng cột)

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Nhận biết và phát âm các từ chứa "ir" hoặc "ur"

- Các từ mới:

  • hurt: đau
  • Thursday: thứ Năm
  • nurse: y tá
  • curtains: rèm cửa
  • circle: vòng tròn
  • girl: cô gái
  • shirt: áo sơ mi
  • bird: con chim
Ngày:21/12/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM