Unit 12 lớp 5: Let's open this present first! - Lesson 6

Mời các em cùng rèn luyện các kĩ năng: nghe, nói và viết với phần Lesson 6 - Unit 12. Trong bài học này, các em sẽ được nghe ba bạn nói về bữa tiệc của họ và đánh số vào các bức tranh, tập hỏi và trả lời về bữa tiệc em đã đến và tập viết câu về em và bạn bè tại bữa tiệc, đồng thời nhận biết chủ ngữ, động từ và tân ngữ trong mỗi câu.

Unit 12 lớp 5: Let's open this present first! - Lesson 6

Listening (Nghe)

1. Task 1 Unit 12 Lesson 6

Listen and number. (Nghe và đánh số)

Click to listen

 

Guide to answer

c - 2

a - 3

Audio Script:

1. My name is Minh . It was party was last Saturday. I invited my family and friends to my house. And we had karaoke party. It was great. We sang all of favorite song. Grandma and grandpa sang old song and dad made a DVD.

2. I'm Quang. Last Sunday, I had a big party in a restaurant near my house. We ate pizza and my mom said we can ate ice cream too because it was my birthday. My mom took a lots photos. This morning, I send an email to my friends to say thank you for coming to my party.

3. Hi, I'm Lam. I have swimming party at Dam Sen Park. They was eight children. We had some race. The winner was my friend Vinh. I came in third. After swimming, we went to a café and blew out candles my cake. Then everyone sing happy birthday me. It was great day!

Tạm dịch:

1. Tên mình là Minh. Đó là bữa tiệc vào thứ Bảy tuần trước. Mình mời gia đình và những người bạn đến nhà. Và chúng mình có bữa tiệc karaoke. Thật tuyệt vời. Chúng mình đã hát những bài hát yêu thích. Bà và ông của mình hát bài hát cổ và bố mình làm một đĩa DVD.

2. Mình là Quang. Chủ nhật tuần trước, mình có một bữa tiệc lớn ở một nhà hàng gần nhà. Chúng mình đã ăn pizza và mẹ nói chúng mình cũng có thể ăn kem nữa bởi vì đó là sinh nhật của mình. Mẹ của mình đã chụp một vài bức ảnh. Sáng nay mình gửi thư điện tử tới những người bạn và nói cảm ơn họ vì đã tới bữa tiệc.

3. Xin chào, mình là Lâm. Mình có một bữa tiệc bơi lội ở công viên Đầm Sen. Có tám đứa trẻ. Chúng mình có một cuộc đua. Người thắng cuộc là bạn của mình, Vinh. Mình về thứ 3. Sau khi bơi, chúng mình đã tới quán cà phê và thổi nến trên bánh sinh nhật. Sau đó mọi người hát chúc mừng sinh nhật mình. Đó là một ngày tuyệt vời!

2. Task 2 Unit 12 Lesson 6

Listen again and write Quang, Lam, or Minh. (Nghe lại và viết Quang, Lâm hoặc Minh)

Guide to answer

2. Quang

3. Minh

4. Minh

5. Lam

6. Quang

Tạm dịch

1. Lâm thổi nến tại tiệc sinh nhật.

2. Quang gửi một bức thư điện tử sau bữa tiệc.

3. Bữa tiệc của Minh là vào thứ Bảy tuần trước.

4. Minh thích ca hát.

5. Lâm về thứ ba.

6. Quang và bạn bè ăn kem.

Speaking (Nói)

3. Task 3 Unit 12 Lesson 6

Ask and answer about a party you went to. (Hỏi và trả lời về bữa tiệc em đã đến)

​1. When was the party? (Bữa tiệc là vào khi nào?)

2. Whose party was it? (Đó là bữa tiệc của ai?)

3. What did you do? (Bạn đã làm gì?)

4. What did you eat and drink? (Bạn đã ăn và uống gì?)

5. What did you wear? (Bạn đã mặc gì?)

6. Was it fun? (Bữa tiệc có vui không?)

Guide to answer

1. On October 10. (Vào ngày 10 tháng 8)

2. It's my party. (Đó là tiệc sinh nhật của mình)

3. I blew candles on my birthday cake. (Mình thổi nến trên bánh sinh nhật)

4. I ate birthday cake and drank orange juice. (Mình đã ăn bánh kem và uống nước cam)

5. I wore my green skirt. (Mình mặc chiếc váy màu xanh)

6. Yes, it was. (Có)

Writing: About me! (Viết: Về mình!)

Tạm dịch

Các từ khác nhau (các phần của lời nói) trong một câu làm những thứ khác nhau.

Động từ thể hiện hành động trong câu.

Chủ ngữ thực hiện hành động này.

Tân ngữ nhận hành động. Tân ngữ thường đi sau động từ.

Cô ấy (S) thích (V) karaoke (O).

4. Task 4 Unit 12 Lesson 6

Write two sentences about you and your friends at a party. (Viết hai câu về em và bạn bè tại bữa tiệc) 

Guide to answer

I wore a purple skirt. (Mình mặc chiếc váy màu tím)

My friends sang their favorite songs. (Bạn mình hát những bài hát yêu thích của họ)

5. Task 5 Unit 12 Lesson 6

Write S, V, or O under the words. (Viết S, V hoặc O dưới các từ)

Example: Thu went to the pool party.

                   S     V                  O

Guide to answer

I wore a purple skirt

S   V            O

My friends sang their favorite songs

       S           V                 O

6. Practice

Underline S, V and O (Gạch chân S, V và O)

7. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần lưu ý các nội dung quan trọng như sau:

- Luyện tập nghe ba bạn nói về bữa tiệc của họ và đánh số vào các bức tranh.

- Luyện tập hỏi và trả lời về bữa tiệc em đã đến.

- Luyện tập viết câu về em và bạn bè tại bữa tiệc, đồng thời nhận biết S, V và O trong mỗi câu.

Ngày:21/12/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM