Khóa luận: Giao thông vận tải đường bộ ở Lào thời Pháp thuộc

Khóa luận Giao thông vận tải đường bộ ở Lào thời Pháp thuộc (1897 – 1945) làm rõ những nhân tố tác động đến sự phát triển mạng lưới giao thông ở Lào thời Pháp thuộc; phân tích các giai đoạn phát triển mạng lưới giao thông đường bộ ở Lào; làm rõ những tác động từ sự phát triển mạng lưới giao thông ở Lào trên các phương diện kinh tế, chính trị - xã hội.

Khóa luận: Giao thông vận tải đường bộ ở Lào thời Pháp thuộc

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm làm rõ sự phát triển giao thông đường bộ ở Lào thời Pháp thuộc, qua đó đánh giá được tác động đến kinh tế, chính trị - xã hội và thấy được sự thay đổi trong chính sách đầu tư của Pháp đối với Lào giai đoạn này.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Giao thông vận tải đường bộ ở Lào thời Pháp thuộc giai đoạn 1897 – 1945.

Phạm vi nghiên cứu

 • Thời gian nghiên cứu : Khảo sát, nghiên cứu, tìm hiểu đối tượng trong khoảng thời gian từ năm 1897 đến năm 1945
 • Không gian nghiên cứu : Đề tài tập trung nghiên cứu mạng lưới giao thông vận tải đường bộ của Lào.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng 2 phương pháp cơ bản để nhận thức đối tượng đó là phương pháp lịch sử và phương pháp logic. Ngoài ra, công trình cũng sử dụng một số phương pháp cụ thể khác như so sánh, thống kê, tổng hợp để xử lí tốt hệ thống tư liệu, tài liệu cũng như đưa ra những kết luận chuẩn xác hơn.

2. Nội dung

2.1 Những nhân tố tác động

Địa lý tự nhiên ở Lào

 • Vị trí địa lí
 • Địa hình
 • Tài nguyên thiên nhiên
 • Khí hậu
 • Sông ngòi

Dân cư

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Đông Dương

Chính sách đầu tư xây dựng hệ thống giao thông vận tải của Pháp ở Lào

Giao thông ở Lào trước thế kỉ XX

2.2 Giao thông đường bộ 1897 – 1945

Các giai đoạn phát triển của giao thông đường bộ Lào

 • Giao thông đường bộ ở Lào giai đoạn 1897 – 1918
 • Giao thông đường bộ ở Lào giai đoạn 1919 – 1945

Tác động của giao thông vận tải đường bộ ở Lào

 • Tác động về kinh tế
 • Tác động về chính trị - xã hội

3. Kết luận

Sự phát triển của mạng lưới giao thông vận tải đường bộ ở Lào đã tác động rất lớn đến kinh tế - chính trị - xã hội ở Lào tạo cơ sở cho Pháp đẩy mạnh quá trình khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Lào mở rộng quá trình xuất nhập khẩu tạo ra lợi nhuận ở cho Pháp, tạo ra làn sóng di cư giữa các vùng trong Liên bang Đông Dương đến Lào, đặc biệt là bộ phận người Việt Nam sang làm việc nhiều người đã ở lại sinh sống ở Lào, ngoài ra với chính sách tuyển mộ lính khố đỏ khố xanh một bộ phận người Việt di chuyển đến Lào tham gia vào các đội lính khố đỏ - khố xanh ở Lào phục vụ cho việc đàn áp phong trào của nhân dân Lào. Cũng chính nhờ sự phát triển của hệ thống giao thông vận tải ở Lào đã tạo ra những tuyến đường huyết mạch hướng tới giải phóng nhân dân Lào trong cuộc chiến đấu của nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

4. Tài liệu tham khảo

A.A.Pouyanne (1994), Các công trình giao thông công chính Đông Dương, Nguyễn Trọng Giai dịch, NXB Giao thông vận tải.

Đặng Bích Hà, Phạm Nguyên Long…(1998), Lịch sử Lào, NXB Văn Hóa – Thông Tin.

Jean- Pierre Aumiphin (1994), Sự hiện diện tài chính và kinh tế của Pháp ở Đông Dương (1859-1939), Đinh Xuân Lâm dịch, Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, Hà Nội.

Lương Ninh (1991), Lịch sử các quốc gia Đông Nam Á tập II – Lịch sử Lào, Trường Đại học Sư phạm Hà Nồi 1, Hà Nội...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Khóa luận Lịch sử trên ---

Ngày:19/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM