Khóa luận: Tìm hiểu nhận thức của phụ huynh về giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 ở trẻ em lứa tuổi mầm non

Khóa luận Tìm hiểu nhận thức của phụ huynh về giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 ở trẻ em lứa tuổi mầm non tổng quan những vấn đề liên quan đến tâm lý trẻ em; xây dựng hệ thống câu hỏi điều tra và tiến hành điều tra; phát hiện thực trạng nhận thức của các bậc phụ huynh về khủng hoảng tuổi lên 3 ở mầm non; đề xuất một số tác động thử nghiệm nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh về khủng hoảng tuổi lên 3 ở trẻ em mầm non.

Khóa luận: Tìm hiểu nhận thức của phụ huynh về giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 ở trẻ em lứa tuổi mầm non

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Tìm hiểu nhận thức của các bậc phụ huynh về giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba ở trẻ em lứa tuổi mầm non, từ đó đưa ra những kiến nghị phù hợp giúp cho phụ huynh nâng cao hiểu biết, nhận thức về tâm lý trẻ em nói chung và khủng hoảng tuổi lên 3 nói riêng.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Nhận thức của phụ huynh về khủng hoảng tuổi lên 3

Phạm vi nghiên cứu: Phụ huynh có con trong độ tuổi 3 – 4 tuổi ở khu vực Phúc Thắng – Vĩnh Phúc.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp điều tra

Phương pháp trò chuyện

Phương pháp phân tích kết quả

Phương pháp tổng kết kinh nghiệm

Phương pháp khảo sát thống kê

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận

Nhận thức là gì? 

Khủng hoảng tuổi lên 3 là gì?

Trẻ em mầm non là gì?

Đặc điểm tâm lý trẻ 3 tuổi 

  • Sự thay đổi hoạt động chủ đạo
  • Sự hình thành ý thức về bản thân
  •  Đặc điểm của tư duy
  • Sự xuất hiện động cơ hành vi

2.2 Thực trạng 

Một số nét khái quát về khách thể nghiên cứu 

Nhận thức của các bậc phụ huynh về giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 ở trẻ em lứa tuổi mầm non

2.3 Một số tác động thử nghiệm

Mục tiêu thử nghiệm 

Nội dung thử nghiệm

  • Giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 ở trẻ em lứa tuổi mầm non
  • Biểu hiện của giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 ở trẻ em lứa tuổi mầm non
  • Cách xử lí những biểu hiện của khủng hoảng tuổi lên 3 ở trẻ em lứa tuổi mầm non
  • Cách giáo dục trẻ trong giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 ở trẻ em lứa tuổi mầm non 

Tiến hành tác động 

Kết quả của quá trình tác động

3. Kết luận 

Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng nhận thức của phụ huynh về giai đoạn khủng hoăng tuổi lên 3 ở trẻ em lứa tuổi mầm non khu vực Phúc Thắng – Vĩnh Phúc. Hàng ngày được tiếp xúc, được chăm sóc bữa ăn, giác ngủ và quan sát những biểu hiện, hành vi của trẻ, được tiếp xúc trao đổi với các bậc phụ huynh đã giúp tôi thấy được rằng: Trẻ ở độ tuổi mầm non nói chung và trẻ trong giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 nói riêng đang phát triển về mọi mặt cả thể chất và trí tuệ. Ở giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 trẻ rất hiếu động và luôn không nghừng tìm hiểu và khám phá môi trường xung quanh, bên cạnh đó cũng có những biểu hiện không đúng, không phù hợp như hỗn láo, ương bướng, chuyên quyền,… Chính vì vậy mà các bậc phụ huynh phải có nhận thức tốt về giai đoạn này để giúp con mình phát triển một cách toàn diên.

4. Tài liệu tham khảo

Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2006), Giáo dục học mầm non, Nxb ĐHQG Hà Nội.

Phạm Khắc Chương (chủ biên) (1998), Giáo dục gia đình, Nxb ĐHSP Hà Nội.

Ngô Công Hoan (1993), Tâm lí học gia đình, Nxb ĐHSP Hà Nội.

Vũ Mạnh Quỳnh (2006), Tư vấn ứng xử sư phạm với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, Nxb ĐHQG Hà Nội.

Trung tâm từ điển học (2009), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Khóa luận Tâm lý học trên ---

Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM