Khóa luận: Thực trạng kĩ năng học phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 3

Khóa luận Thực trạng kĩ năng học phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 3 nghiên cứu những vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài; xây dựng hệ thống bài tập nhằm tìm hiểu thực trạng kĩ năng học phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 3, chỉ ra nguyên nhân của thực trạng đó; thử nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao kĩ năng học phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 3.

Khóa luận: Thực trạng kĩ năng học phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 3

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu nhằm phát hiện thực trạng kĩ năng học phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 3 và chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 3 nói riêng và học sinh tiểu học nói chung.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Kĩ năng học phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 3.

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ nghiên cứu kĩ năng nói và viết của học sinh trong phân môn Tập làm văn ở lớp 3.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lí luận: Tìm hiểu các khái niệm: Hoạt động, hoạt động học tập, kĩ năng học tập; Tìm hiểu hệ thống kĩ năng (nói và viết) để làm một bài tập làm văn của học sinh Tiểu học.

Phương pháp quan sát: Quan sát tinh thần học tập của học sinh trên lớp ở môn Tiếng Việt và đặc biệt là phân môn Tập làm văn.

Phương pháp thực nghiệm: Biên soạn các bài tập để đo thực trạng kĩ năng làm bài của học sinh.

Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động: Phân tích các sản phẩm của học sinh: vở bài tập, bài kiểm tra của học sinh.

Phương pháp xử lí số liệu: Dùng toán thống kê để xử lí số liệu, so sánh đối chiếu để rút ra kết luận.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận

Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài khóa luận

Những vấn đề lí luận liên quan đến đề tài 

 • Hoạt động học tập của học sinh tiểu học 
 • Kĩ năng và kĩ năng học tập
 • Các kĩ năng học phân môn Tập làm văn
 • Một số đặc điểm tâm lí của học sinh lớp 3 có liên quan đến đề tài khoá luận
 • Khái quát về phân môn Tập làm văn lớp 3

2.2 Thực trạng

Thực trạng kĩ năng nói

Thực trạng kĩ năng viết bài Tập làm văn

 • Thực trạng kĩ năng xác định yêu cầu của bài viết
 • Thực trạng kĩ năng lập dàn ý của bài viết 
 • Thực trạng kĩ năng viết đoạn văn

2.3 Thử nghiệm biện pháp

Mục tiêu thử nghiệm

Nội dung cơ bản của chương trình thử nghiệm

 • Soạn giáo án dạy thử nghiệm
 • Xác định các biện pháp phát triển kĩ năng học phân môn Tập làm văn cho học sinh
 • Khách thể thử nghiệm và đối chứng 

Kết quả nghiên cứu

 • Kĩ năng nói (kể chuyện)
 • Kĩ năng viết đoạn văn

3. Kết luận

Từ kết quả khảo sát thực trạng kĩ năng học phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 3, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

 • Số học sinh có kĩ năng nói ở mức khá, giỏi vẫn chưa cao. Đa phần là các em nói dựa vào những câu hỏi gợi ý của giáo viên, vốn từ ngữ còn hạn chế
 • Số học sinh có kĩ năng tìm ý, lập dàn ý cũng chiếm tỉ lệ chưa cao. Hầu hết các em xác định được yêu cầu của bài Tập làm văn, nắm được cách làm nhưng đến khâu tìm ý, lập dàn ý các em còn khó khăn khi tìm tư liệu (quan sát), lựa chọn, sắp xếp thành hệ thống các ý.
 • Kĩ năng viết đoạn văn của học sinh còn yếu dẫn đến chất lượng bài viết của các em không cao.
 • Vốn từ ngữ nghèo nàn nên học sinh rất khó khăn trong việc diễn đạt. Nhiều em sử dụng từ ngữ chưa phù hợp, viết chưa đúng ngữ pháp, sai chính tả, chưa biết so sánh, ví von. Số đông học sinh viết văn như kể, làm bài không có sự liền mạch, kết nối giữa các câu. Đặc biệt rất ít bài có cảm xúc khi viết.
 • Số lượng học sinh có kĩ năng nói đạt ở mức khá, giỏi cao hơn số lượng học sinh viết đoạn văn đạt ở mức độ khá, giỏi.

4. Tài liệu tham khảo

Lê A (1997), Phương pháp dạy học Tiếng Việt, tập 1, Nxb Giáo dục.

Phạm Minh Hạc (1998), Tâm lí học, tập 1, Nxb Giáo dục.

Đỗ Đinh Hoan (2002), Một số vấn đề cơ bản của chương trình tiểu học mới, Nxb Giáo dục.

Lê Văn Hồng (1997), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, Nxb ĐHQG Hà Nội.

Bùi Văn Huệ (1997), Giáo trình tâm lí học tiểu học, Nxb Giáo dục....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Khóa luận Tâm lý học trên ---

Ngày:19/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM