Khóa luận: Tìm hiểu kỹ năng học tập phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 2 trường Tiểu học thị trấn Sóc Sơn

Khóa luận Tìm hiểu kỹ năng học tập phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 2 trường Tiểu học thị trấn Sóc Sơn nghiên cứu tài liệu có liên quan đến vấn đề kỹ năng để xây dựng cở sở lý luận cho đề tài; phát hiện thực trạng kỹ năng học Tập làm văn của học sinh lớp 2; tiến hành thử nghiệm để tìm ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy Tập làm văn cho học sinh lớp 2.

Khóa luận: Tìm hiểu kỹ năng học tập phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 2 trường Tiểu học thị trấn Sóc Sơn

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Nhiệm vụ của dạy học Tập làm văn là hình thành, phát triển năng lực tạo lập ngôn bản ở học sinh. Năng lực tạo lập ngôn bản được phân tích thành các kỹ năng bộ phận như: xác định mục đích nói, lập ý, triển khai ý thành lời dưới dạng nói, viết thành câu, đoạn, bài. Đề tài này nghiên cứu nhằm điều tra thực trạng kỹ năng học phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 2. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nhằm góp phần hình thành và nâng cao kỹ năng học phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 2.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu kỹ năng học phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 2.

Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu kỹ năng nói, kỹ năng viết trong môn Tập làm văn của học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp quan sát (dự giờ và ghi biên bản những giờ học Tập làm văn của học sinh lớp 2).

Phương pháp đàm thoại: trò chuyện với giáo viên và học sinh để thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến đề tài.

Phương pháp nghiên cứu sản phẩm của học sinh (vở ghi Tập làm văn…)

Phương pháp thực nghiệm phát hiện (xây dựng các bài tập đo nghiệm để phát hiện thực trạng).

Phương pháp thống kê toán học (xử lý các số liệu đo được)

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận

Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài khóa luận 

Những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài

 • Hoạt động học tập của học sinh tiểu học 
 • Khái niệm kỹ năng
 • Kỹ năng học tập 
 • Các kỹ năng học phân môn Tập làm văn
 • Một số đặc điểm tâm lí của học sinh đầu tiểu học có liên quan đến đề tài khóa luận 
 • Khái quát về phân môn Tập làm văn lớp 2

2.2 Thực trạng kĩ năng

Thực trạng kỹ năng nói 

Thực trạng kỹ năng viết bài Tập làm văn 

 • Thực trạng kỹ năng hiểu đề
 • Thực trạng kỹ năng lập dàn ý
 • Thực trạng kỹ năng diễn đạt

Phân tích một số biên bản dự giờ và các phương pháp dạy học Tập làm văn của giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn

2.3 Thử nghiệm biện pháp

Mục tiêu thử nghiệm 

Biện pháp tiến hành

 • Kỹ năng nói
 • Kỹ năng viết

Kết quả thử nghiệm kỹ năng nói và kỹ năng viết

Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng học tập phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 2

 • Tăng cường hướng dẫn học sinh học và tích lũy vốn kiến thức văn qua các phân môn Tiếng Việt khác 
 • Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh
 • Tăng cường các hoạt động tham quan, tìm hiểu thiên nhiên, đọc sách báo 

Giáo án thực nghiệm

3. Kết luận 

Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn là một trường chuẩn quốc gia vì vậy chất lượng dạy và học của trường rất tốt. Từ kết quả khảo sát thực trạng kỹ năng nói và kỹ năng diễn đạt của học sinh lớp 2 tôi rút ra một số kết luận như sau :

 • Số học sinh có kỹ năng nói tốt chiếm tỉ lệ khá cao.
 • Đa phần các em đã xác định được yêu cầu của bài nhưng vẫn còn gặp một chút khó khăn trong bước tìm ý để viết.
 • Kỹ năng lập dàn ý dựa trên việc trả lời những câu hỏi của giáo viên tương đối tốt.
 • Kỹ năng viết đoạn của học sinh dừng lại ở mức ổn định, chất lượng bài viết chưa thực sự cao do lứa tuổi của các em còn khá nhỏ thường nghĩ gì viết đó.

4. Tài liệu tham khảo

Lê A, Thành Thị Yên Mĩ, Lê Phương Nga, Nguyễn Trí, Cao Đức Tiến, (1998), Phương pháp dạy học Tiếng Việt - tập 1, NXB Giáo dục.

Hồ Ngọc Đại (1983), Tâm lí học dạy học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Phạm Minh Hạc (chủ biên), Lê Khanh, Trần Trọng Thủy ( 1988 ), Tâm lí học tập 1, NXB Giáo dục Hà Nội.

Phạm Minh Hạc (chủ biên), Lê Khanh, Phạm Hoàng Gia, Trần Trọng Thủy (1989), Tâm lí học tập 2, NXB Giáo dục Hà Nội...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Khóa luận Tâm lý học trên ---

Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM