Khóa luận: Hậu quả chiến tranh hóa học do Hoa Kỳ gây ra ở Việt Nam

Khóa luận Hậu quả chiến tranh hóa học do Hoa Kỳ gây ra ở Việt Nam (1961 – 2017) làm rõ cuộc chiến tranh hóa học do Hoa Kỳ gây ra ở Việt Nam (1961-1971); hậu quả chiến tranh hóa học do Hoa Kỳ gây ra đối với Việt Nam trong và sau chiến tranh (1961-2017); nhận xét về hậu quả chiến tranh hóa học do Hoa Kỳ gây ở Việt Nam (1961-2017).

Khóa luận: Hậu quả chiến tranh hóa học do Hoa Kỳ gây ra ở Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Góp phần đánh giá khách quan về những hậu quả chất độc hóa học mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu. Góp phần khắc phục hậu quả để xây dựng phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam sau chiến tranh.

1.2 Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: Khoá luận nghiên cứu về hậu quả của chất độc hoá học trên địa bàn lãnh thổ Việt Nam, những nơi chịu ảnh hưởng chất độc hóa học của Hoa Kỳ gây ra.

Về thời gian: Khoá luận nghiên cứu về hậu quả của chất độc hóa học ở Việt Nam giai đoạn 1961-2017.

Về nội dung: Đề tài tập trung vào nghiên cứu hậu quả trên các lĩnh vực chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Dựa vào quan điểm phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về lịch sử để nghiên cứu đề tài. Kết hợp giữa phương pháp lịch sử và phương pháp lôgíc, là 2 phương pháp lịch sử là chủ yếu. Sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh, đối chiếu để xác minh sự kiện.

2. Nội dung

2.1 Cuộc chiến tranh hóa học

Bối cảnh lịch sử

Mục đích Hoa Kỳ sử dụng chất độc hóa học

 • Về quân sự
 • Về kinh tế

Quá trình sử dụng chất độc hóa học

 • Thời gian bắt đầu đến kết thúc
 • Các phương thức phun rải
 • Lượng chất độc hóa học đã sử dụng 

Các khu vực bị ảnh hưởng chất độc hóa học

 • Khu vực bị phun rải
 • Khu vực kho chứa

2.2 Hậu quả chiến tranh hóa học

Hậu quả chiến tranh hóa học do Hoa Kỳ gây ra đối với Việt Nam (1961-1975)

 • Về kinh tế 
 • Về xã hội
 • Gây hậu quả về môi trường

Hậu quả của chiến tranh hóa học do Hoa Kỳ gây ra đối với Việt Nam (1975-2017)

 • Về kinh tế
 • Về xã hội
 • Gây hậu quả về môi trường
 • Nhận xét về hậu quả chiến tranh hóa học do Hoa Kỳ gây ra ở Việt Nam (1961-2017)

3. Kết luận

Cuộc chiến tranh hóa học của Hoa Kỳ ở Việt Nam đã lùi xa hơn 40 năm nhưng vẫn là bài học đắt giá không chỉ với Việt Nam mà còn với tất cả các nước trên thế giới. Các cuộc chiến tranh hiện đại ngày nay có sức hủy diệt ghê gớm, tổn thất không thể nào bù đắp được. Có thể khẳng định, Việt Nam đã rất nỗ lực và thành công trong việc xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại, khôi phục và hàn gắn hậu quả chiến tranh với tinh thần “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” để xây dựng Việt Nam hướng tới giàu mạnh

4. Tài liệu tham khảo

Nhị Anh (2012), “Ác mộng da cam: Câu chuyện da cam của lính Mỹ: bài 2: Trên bước đường đòi công lý”, Nguyệt san pháp luật, (số 2).

Bộ quốc phòng, Viện lịch sử quân sự Việt Nam (1988), Hướng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân ở Trị Thiên Huế, NXB Hà Nội.

Clausewitz K.V(1976), Bàn về chiến tranh, Quân đội nhân dân, NXB Hà Nội.

Lê Cao Đài (2009), Chất da cam trong chiến tranh Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Khóa luận tốt nghiệp Lịch sử trên ---

Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM