Toán 6 Chương 2 Bài 2: Góc

Elib xin giới thiệu đến các em nội dung bài giảng dưới đây do eLib biên soạn và tổng hợp. Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Góc, cùng với các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức.

Toán 6 Chương 2 Bài 2: Góc

1. Tóm tắt lý thuyết

- Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia gọi là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

- Kí hiệu: \(\widehat {xOy};\,\,\,\widehat {yOx};\,\,\,\widehat O\)

- Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Ví dụ: Góc xOy ở hình trên là góc bẹt.

- Điểm nằm trong góc

  • Khi hai tia Ox và Oy không đối nhau, điểm M gọi là điểm nằm trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox và Oy. Khi đó tia OM nằm trong góc xOy.
  • Nếu tia OM nằm trong góc xOy thì mọi điểm thuộc tia OM đều nằm trong góc xOy.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Hãy nêu một số hình ảnh thực tế của góc, của góc bẹt. 

Hưỡng dẫn giải

- Một số hình ảnh thực tế về góc: Góc tạo thành bởi kim giờ và kim phút của đồng hồ, mái nhà, hai cạnh của thước xếp... 

- Một số hình ảnh về góc bẹt như: Tờ giấy đôi mở ra, góc tạo thành bởi kim giờ và kim phút lúc 6 giờ; ...

Câu 2: Cho hai đường thẳng  x’x và y’y cắt nhau tại một điểm O. Biết  \(\widehat {xOy} = {45^0}\).

a) Tính các góc \(\widehat {x'Oy};\,\,\,\widehat {x'Oy'};\,\,\widehat {xOy'}\).

b) Có nhận xét về độ lớn của các góc nói trên.

Hưỡng dẫn giải

a) Sử dụng quan hệ giữa các góc kề, bù.

\(\widehat {x'Oy} = {135^0};\,\,\,\widehat {x'Oy'} = {45^0};\,\,\widehat {xOy'} = {135^0}\)

b) Ta có \(\widehat {xOy} = \,\,\widehat {x'Oy'};\,\,\widehat {x'Oy}\, = \widehat {xOy'}\)

Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn góc, hợp thành 2 cặp góc bằng nhau.

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Cho ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Biết \(\widehat {xOy} = {30^0};\widehat {yOz} = {50^0}\). Tính góc \(\widehat {xOz}?\).

Câu 2: Cho hai góc kề bù xOy và yOz. Biết xOy có số đo lớn hơn số đo góc yOz là \({36^0}\). Tính số đo mỗi góc.

Câu 3: Cho hai góc kề bù xOy, yOz. Số đo của góc xOy bằng \(\frac{2}{7}\) số đo góc yOz và số đo của góc xOz là \({153^0}\). Tính số đo mỗi góc.

Câu 4:  Cho bốn tia Ox, Oy, Oz, Ot theo thứ tự ấy và chung gốc O. Hai tia Ox, Ot là  hai tia đối nhau, \(\widehat {xOy} = {40^0}\) và \(\widehat {zOt} = {130^0}\).

a) Chứng minh tia Oy bằng giữa hai tia Ox và Oz.

b) Tính góc \(\widehat {yOz}\,\,\,\,?\)

Câu 5: Năm tia phân biệt, chung gốc O là OA, OB, OC, OD, OE tạo thành các góc kề liên tiếp nhau. Biết \(\widehat {AOB} = {30^0},\widehat {BOC} = {80^0},\widehat {COD} = {70^0},\widehat {DOE} = {30^0}\).

a) Biết A, O, D thẳng hàng.

b) Tính góc \(\widehat {EOA}\,\,?\)

c) Ba điểm B, O, E có thẳng hàng không?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: 

Kể tên các góc có trên hình vẽ 

A. \(\widehat {MON}\)

B. \(\widehat {MON},\widehat {NOP},\widehat {MOP}\)

C. \(\widehat {MON},\widehat {NOP}\)

D. \(\widehat {NOP},\widehat {MOP}\)

Câu 2: Kể tên tất cả các góc có một cạnh là Om có trên hình vẽ

A. \(\widehat {xOm},\widehat {mOn}\)

B. \(\widehat {mOn}\)

C. \(\widehat {xOm},\widehat {mOn},\widehat {mOy},\widehat {xOy}\)

D. \(\widehat {xOm},\widehat {mOn},\widehat {mOy}\)

Câu 3: Chọn phát biểu sai 

A. Góc bẹt là góc có 2 cạnh là 2 toia đối nhau

B. Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau 

C. Góc nhỏ hơn góc vuông là góc góc bẹt

D. Góc tù lớn hơn góc vuông 

Câu 4: Cho 9 tia chung gốc (không có tia nào trùng nhau) thì số góc tạo thành  là 

A. 16

B. 72

C. 36

D. 42

Câu 5: Cho hình vẽ sau:

Chọn câu đúng

A. \(\widehat {xOy}\) đỉnh O, cạnh Ox và Oy

B. \(\widehat {xyO}\) đỉnh O, cạnh Ox và Oy

C. \(\widehat {Oxy}\) đỉnh O, cạnh Ox và Oy

D. \(\widehat {xOy}\) đỉnh y, cạnh Ox và Oy

4. Kết luận

Qua bài học này, các em cần nắm được những nội dung sau:

  • Nhận biết được góc, góc bẹt.
  • Hiểu về điểm nằm trong góc.
  • Biết vẽ góc, đặt tên cho góc, đọc tên góc.
  • Nhận biết điểm nằm trong góc.
Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM