Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập bài Luyện tập trang Toán 3. Tài liệu gồm 4 bài tập trang 52 có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài sẽ giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức, cũng cố kỹ năng làm bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 52 SGK Toán 3

Một bến xe có 45 ô tô. Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 17 ô tô nữa rời bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao nhiêu ô tô?

Phương pháp giải

Tóm tắt 

Bến xe : 45 ô tô

Lần 1 : 18 ô tô rời đi

Lần 2 : 17 ô tô rời đi 

Còn lại : ... ô tô?

Lời giải

- Tìm số xe còn lại trong bến sau khi 18 xe rời đi : Lấy số xe ban đầu trừ đi 18.

- Tìm số xe còn lại sau khi 17 ô tô nữa rời đi : Lấy kết quả tìm được ở trên trừ đi 17.

Hướng dẫn giải

Sau lần đầu, bến xe còn lại số ô tô là:

45 – 18 = 27 (ô tô)

Sau lần hai, bến xe còn lại số ô tô là:

27 – 17 = 10 (ô tô)

Đáp số: 10 ô tô.

2. Giải bài 2 trang 52 SGK Toán 3

Bác An nuôi 48 con thỏ, bác đã bán đi \(\displaystyle{1 \over 6}\) số thỏ đó. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu con thỏ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Có : 48 con thỏ

Bán : \(\dfrac{1}{6}\) số thỏ

Còn lại : ... con thỏ?

Lời giải

- Tìm số thỏ đã bán : Lấy số thỏ có lúc đầu chia cho 6.

- Lấy số thỏ ban đầu trừ đi số thỏ đã bán.

Hướng dẫn giải

Bác An đã bán đi số con thỏ là:

48 : 6 = 8 (con thỏ)

Bác An còn lại số con thỏ là:

48  - 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 con thỏ.

3. Giải bài 3 trang 52 SGK Toán 3

Nêu bài toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó.

Phương pháp giải

 - Xác định các đại lượng, các giá trị đã cho và yêu cầu của bài toán.

- Tìm số học sinh khá.

- Tìm tất cả số học sinh giỏi và khá.

Hướng dẫn giải

Có thể nêu bài toán như sau: Lớp 3A có số học sinh giỏi là 14 bạn, số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi 8 bạn. Hỏi tổng số học sinh giỏi và khá của lớp 3A là bao nhiêu bạn?

Bài giải

Số học sinh khá của lớp 3A là:

14 + 8 = 22 (bạn)

Tổng số hoc sinh giỏi và khá của lớp 3A là:

14 + 22 = 36 (bạn)

Đáp số: 36 bạn.

4. Giải bài 4 trang 52 SGK Toán 3

Tính (theo mẫu):

Mẫu: Gấp 15 lên 3 lần, rồi cộng với 47: 15 x 3 = 45; 45 + 47 = 92

a) Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt đi 25

b) Giảm 56 đi 7 lần; rồi bớt đi 5

c) Giảm 42 đi 6 lần, rồi thêm 37

Phương pháp giải

- Gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần.

- Muốn thêm (bớt) một số đơn vị thì ta cộng (trừ) số đơn vị đó. 

Hướng dẫn giải

a) Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt đi 25: 12 x 6 = 72; 72 – 25 = 47

b) Giảm 56 đi 7 lần; rồi bớt đi 5: 56 : 7 = 8; 8 – 5 = 3

c) Giảm 42 đi 6 lần, rồi thêm 37: 42 : 6 = 7; 7 + 37 = 44

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM