Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

Mời các em học sinh lớp 3 cùng tham khảo nội dung giải bài tập SGK bài Luyện tập trang 54 dưới đây. Bài gồm có 4 bài tập được eLib sưu tầm và tổng hợp. Với nội dung chi tiết, rõ ràng giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học và vận dụng vào giải các bài tập tương tự. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy của quý thầy cô và học tập của các em học sinh.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 54 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

a)

8 x 1 =       8 x 5 =      8 x 0 =       8 x 8 =

8 x 2 =       8 x 4 =      8 x 6 =       8 x 9 =

8 x 3 =       8 x 7 =     8 x 10 =     0 x 8 = 

b)

8 x 2 =       8 x 4 =      8 x 6 =       8 x 7 =

2 x 8 =       4 x 8 =      6 x 8 =       7 x 8 =

Phương pháp giải

Nhẩm các phép nhân trong bảng nhân 8 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a)

8 x 1 = 8          8 x 5 = 40        8 x 0 = 0              8 x 8 = 64

8 x 2 = 16        8 x 4 = 32        8 x 6 = 48             8 x 9 =72

8 x 3 = 24      8 x 7 = 56       8 x 10 = 80             0 x 8 = 0

b)

8 x 2 = 16        8 x 4 = 32        8 x 6 = 48             8 x 7 = 56

2 x 8 =16         4 x 8 = 32        6 x 8 = 48             7 x 8 = 56

(Nhận xét: Trong phép nhân khi đổi vị trí các thừa số thì tích không đổi).

2. Giải bài 2 trang 54 SGK Toán 3

Tính:

a) 8 x 3 + 8

8 x 4 + 8

b) 8 x 8 + 8

8 x 9 + 8

Phương pháp giải

- Tìm giá trị của phép tính nhân.

- Lấy kết quả vừa tìm được cộng với số còn lại.

Hướng dẫn giải

a) 8 x 3 + 8 = 24 + 8 = 32  

8 x 4 + 8  = 32 + 8 = 40

b) 8 x 8 + 8 = 64 + 8 = 72 

8 x 9 + 8 = 72 + 8 = 80.  

3. Giải bài 3 trang 54 SGK Toán 3

Từ cuộn dây điện dài 50 m người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8 m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét?

Phương pháp giải

Tóm tắt 

Ban đầu : 50 m

Cắt 4 đoạn, mỗi đoạn 8m

Còn lại : ... m?

Lời giải

- Tính độ dài đoạn dây đã cắt bằng cách lấy 8 nhân với 4.

- Lấy độ dài cuộn dây ban đầu trừ độ dài đoạn dây đã cắt vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Số mét dây điện đã cắt đi là:

8 x 4 = 32 (m)

Cuộn dây điện đó còn lại số mét là:

50 – 32 = 18 (m)

Đáp số: 18 m.

4. Giải bài 4 trang 54 SGK Toán 3

Viết phép nhân thích hợp nào vào chỗ chấm ?


a) Có 3 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là:………………= 24 (ô vuông) 

b) Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là:……………= 24 (ô vuông)

Nhận xét:........................=.............................

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức: Phép tính gồm n số hạng giống nhau và đếu bằng a thì được viết thành phép nhân là a x n.

Hướng dẫn giải

Có 3 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là:

8 x 3 = 24 (ô vuông)

Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là:

3 x 8 = 24 (ô vuông)

Nhận xét: 8 x 3 = 3 x 8

(Khi đổi chỗ hai thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi).

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM