Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 3 Bài Luyện tập trang 58 với nội dung gồm 4 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 3 học tập thật tốt.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 58 SGK Toán 3

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Sợi dây 18m dài gấp mấy lần sợi dây 6m?

b) Bao gạo 35kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5kg?

Phương pháp giải

Muốn tìm số lớn gấp số bé bao nhiêu lần thì ta lấy số lớn chia cho số bé.

Hướng dẫn giải

a) Ta có : 18 : 6 = 3 (lần)

Vậy sợi dây 18m dài gấp 3 lần sợi dây 6m.

b) Ta có : 35 : 5 = 7 (lần)

Vậy bao gạo 35kg nặng gấp 7 lần bao gạo 5kg.

2. Giải bài 2 trang 58 SGK Toán 3

Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số bò gấp mấy lần số trâu?

Phương pháp giải

 Muốn tìm lời giải ta lấy số bò chia cho số trâu.

Hướng dẫn giải

Số bò gấp số trâu số lần là :

20 : 4 = 5 (lần)

Đáp số: 5 lần.

3. Giải bài 3 trang 58 SGK Toán 3

Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 127kg cà chua, ở thửa ruộng thứ hai được nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa ruộng thứ nhất. Hỏi thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Lời giải

- Tìm khối lượng cà chua thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai : Lấy 127kg nhân với 3.

- Tính tổng khối lượng cà chua của thửa ruộng thứ nhất và thửa ruộng thứ hai.

Hướng dẫn giải

Số cà chua thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là :

127 x 3 = 381 (kg)

Số cà chua thu hoạch ở cả hai thửa ruộng là :

127 + 381 = 508 (kg)

Đáp số : 508 kg.

4. Giải bài 4 trang 58 SGK Toán 3

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Phương pháp giải

 - Tìm số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị ta lấy số lớn trừ đi số bé.

- Tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

- Tính rồi điền kết quả thích hợp vào các ô trống.

Hướng dẫn giải

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM