Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập SGK trang 69 Toán 3 dưới đây. Tài liệu gồm 4 bài tập có hướng dẫn giải và đáp án chi tiết sẽ giúp các em vừa ôn tập kiến thức vừa nâng cao kĩ năng giải bài tập đồng thời có kế hoạch học tập cụ thể. Chúc các em học tập thật tốt!

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 69 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

a) \(9 \times 6 =\)        \(9 \times 7 =\)          \(9 \times 8 =\)           \( 9 \times 9 =\)

    \(54  : 9 =\)        \(63 : 9 =\)          \(72 : 9 =\)          \( 81 : 9 =\)

b) \(18 : 9 =\)        \(27 : 9 =\)           \(36 : 9 =\)       \(45 : 9 =\)

    \(18 : 2 =\)         \(27 : 3 =\)          \(36 : 4 =\)      \(45 : 5 =\)

Phương pháp giải

Nhẩm tìm giá trị của phép nhân và phép chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) \(9 \times 6 =     54\)    \(9 \times 7 = 63\)      \(9\times 8 = 72\)     \(9 \times 9 = 81\)

    \(54  : 9 =  6 \)      \(63 : 9 =  7\)        \(72 : 9 =  8\)        \(81 : 9 = 9\)

b) \(18 : 9 =    2\)      \(27 : 9  = 3\)       \( 36 : 9 =  4\)        \(45 : 9 = 5\)

    \(18 : 2 =    9\)        \(27 : 3 =  9\)       \(36 : 4 =  9\)      \(45 : 5 = 9\)

2. Giải bài 2 trang 69 SGK Toán 3

Số?

Phương pháp giải

 - Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Hướng dẫn giải

Ta thực hiện các phép tính

27 : 9 = 3

27 : 3 = 9

9 x 3 = 27

63 : 7 = 9

9 x 7 = 63

63 : 9 = 7

Điền vào ô trống ta được kết quả sau:

3. Giải bài 3 trang 69 SGK Toán 3

Một công ti dự định xây \(36\) ngôi nhà, đến nay đã xây dựng được \(\dfrac{1}{9}\) số nhà đó. Hỏi công ti còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Kế hoạch: 36 ngôi nhà.

Đã làm: \(\dfrac{1}{9}\) số ngôi nhà

Còn lại: ... ngôi nhà?

Lời giải

- Tính số ngôi nhà đã xây dựng ta lấy số ngôi nhà cần xây theo dự định chia cho 9.

- Lấy số ngôi nhà theo dự định trừ đi số ngôi nhà đã làm.

Hướng dẫn giải

Công ti đã xây số ngôi nhà là:

\(36 : 9 = 4\) (ngôi nhà).

Công ty còn  phải xây tiếp số ngôi nhà nữa là:

\(36 – 4 = 32\) (ngôi nhà )

Đáp số: \(32\) ngôi nhà.

4. Giải bài 4 trang 69 SGK Toán 3

Tìm \(\dfrac{1}{9}\) số ô vuông của mỗi hình

Phương pháp giải

 - Đếm số ô vuông của mỗi hình.

- Lấy số vừa đếm được chia cho 9.

Hướng dẫn giải

a) Hình a có \(18\) ô vuông. Vậy \(\dfrac{1}{9}\) ô vuông của hình a là:

\(18 : 9 = 2\) (ô vuông)

b) Hình b có \(18\) ô vuông. Vậy \(\frac{1}{9}\) số ô vuông của hình b là:

\(18 : 9  = 2\) (ô vuông).

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM