Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

Mời các em học sinh lớp 3 cùng tham khảo nội dung giải bài tập SGK bài Luyện tập trang 82 dưới đây. Bài gồm có 4 bài tập được eLib sưu tầm và tổng hợp. Với nội dung chi tiết, rõ ràng giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học và vận dụng vào giải các bài tập tương tự. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy của quý thầy cô và học tập của các em học sinh.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 82 SGK Toán 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(238 – (55 – 35)\)

\(175 – (30 + 20)\)

b) \(84 : (4 : 2)\)

\((72 + 18) \times 3\)

Phương pháp giải

Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì trước tiên thực hiện các phép tính trong ngoặc.

Hướng dẫn giải

a) \(238 – (55 – 35) = 238 – 20 = 218\)

\(175 – (30 + 20) = 175 – 50 = 125\)

b) \(84 : (4 : 2) = 84 : 2 = 42\)

\((72 + 18) \times 3 = 90 \times 3 = 270\).

2. Giải bài 2 trang 82 SGK Toán 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) \((421 – 200) \times 2\)

\(421 – 200 \times 2\)

b) \(90 + 9 : 9\)

\((90 + 9) : 9\)

c) \(48 \times 4 : 2\)

\(48 \times ( 4 : 2)\)

d) \(67 – (27 + 10)\)

\(67 – 27 + 10\)

Phương pháp giải

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì trước tiên thực hiện các phép tính trong ngoặc.

- Biểu thức có các phép tính nhân, chia, cộng, trừ thì thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện tính cộng, trừ sau.

- Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc cộng, trừ thì em thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

a) \((421 – 200) \times 2 = 221 \times 2 = 442\)

\(421 – 200 \times 2 = 421 – 400 = 21\)

b) \(90 + 9 : 9 = 90 + 1 = 91\)

\(( 90 + 9) : 9 = 99 : 9 = 11\)

c) \(48 \times 4 : 2 = 192 : 2 = 96\)

\(48 \times ( 4 : 2) = 48 \times 2 = 96\)

d) \(67 – (27 + 10) = 67 – 37 = 30\)

\(67 – 27 + 10 = 40 + 10 = 50\).

3. Giải bài 3 trang 82 SGK Toán 3

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

\((12 + 11) \times 3 ...45\)

\(30... (70 + 23) : 3\)

\(11 + (52 - 22)...41\)

\(120...484 : (2 + 2)\)

Phương pháp giải

- Tính giá trị của các vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

\(\underbrace {\left( {12 + 11} \right) \times 3}_{69} > 45\)

\(30 < \underbrace {\left( {70 + 23} \right):3}_{31}\)

\(\underbrace {11 + \left( {52 - 22} \right)}_{41} = 41\)

\(120 < \underbrace {484:\left( {2 + 2} \right)}_{121}\)

4. Giải bài 4 trang 82 SGK Toán 3

Cho \(8\) hình tam giác, mỗi hình như hình dưới đây, hãy xếp thành cái nhà:

Phương pháp giải

Chia hình ngôi nhà thành các hình tam giác cho trước, từ đó em tìm được cách xếp hình.

Hướng dẫn giải

Có thể xếp như sau: 

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM