Khóa luận: Nghiên cứu thực trạng giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học qua hoạt động ngoại khóa tại trường Tiểu học Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Khóa luận Nghiên cứu thực trạng giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học qua hoạt động ngoại khóa tại trường Tiểu học Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc tìm hiểu một số vấn đề lý luận về phương pháp dạy học môn Đạo Đức tại trường tiểu học; tìm hiểu thực trạng giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học qua hoạt động ngoại khóa tại trường tiểu học, nguyên nhân dẫn đến thực trạng; đề xuất một số giải pháp giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học qua hoạt động ngoại khóa tại trường tiểu học.

Khóa luận: Nghiên cứu thực trạng giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học qua hoạt động ngoại khóa tại trường Tiểu học Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Đánh giá được thực trạng giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa tại trường tiểu học, thông qua đó đề ra biện pháp giáo đạo đức cho học sinh tiểu học qua các hoạt động ngoại khóa một cách hiệu quả.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về việc giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học qua hoạt động ngoại khóa tại trường Tiểu học.

Phạm vi nghiên cứu: Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 ở Trường tiểu học Xuân Hòa. Gồm 1048 học sinh.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp đọc sách

Phương pháp điều tra

Phương pháp trò chuyện

Phương pháp quan sát

Phương pháp thông kê toán học

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận

Các khái niệm cơ bản

 • Đạo đức
 • Hành vi đạo đức
 • Hình thức tổ chức dạy học
 • Hoạt động ngoại khóa

Chức năng của đạo đức

 • Chức năng nhận thức
 • Chức năng định hướng, điều chỉnh hành vi
 • Chức năng đánh giá

Vai trò của nhà trường Tiểu học trong việc giáo dục đạo đức

2.2 Thực trạng

Tình hình chung

 • Đặc điểm nhà trường
 • Những thuận lợi và khó khăn

Thực trạng công tác giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học qua hoạt động ngoại khóa tại trường Tiểu học Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc năm 2013 – 2014

 • Những việc đã làm trong năm học 2013 – 2014
 • Chất lượng đạo đức của học sinh tiểu học hiện nay tại trường tiểu học Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

3. Kết luận

Từ thực tiễn, xây dựng, bảo vệ đất nước, từ những ý kiến chỉ dạy của Bác Hồ cho thấy việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ nói chung, cho học sinh bậc Tiểu học nói riêng là hết sức cần thiết và quan trọng. Đó là trách nhiệm của mỗi tổ chức xã hội, mọi người, mọi gia đình, đồng thời trách nhiệm nặng nề của ngành giáo dục và đào tạo trong đó vai trò của các trường học rất quan trọng. Giáo dục đạo đức cho học sinh bậc Tiểu học thông qua các hoạt động ngoại khóa là một vấn đề phức tạp mà cần có sự giúp đỡ, phối hợp tận tình của gia đình, nhà trường và xã hội. Để hoạt động này có hiệu quả người giáo viên Tiểu học có thể kết hợp nhiều phương pháp, nhiều biện pháp giáo dục.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Sinh Huy, Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức ở trường Tiểu học.

Bùi Văn Huệ, Tâm lý học Tiểu học, Đại học Sư phạm I Hà Nội.

Tâm lý giáo dục học sinh Tiểu học(1998), Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội.

Nguyễn Hữu Hợp, Đạo đức và phương pháp dạy học môn Đạo đức ở Tiểu học.

Tạp chí điện tử: http://dantri.com.vn/

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Khóa luận Tâm lý học trên ---

Ngày:19/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM