Toán 6 Chương 2 Bài 4: Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?

Elib xin giới thiệu đến các em tài liệu tham khảo dưới đây do eLib biên soạn và tổng hợp. Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz? cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

Toán 6 Chương 2 Bài 4: Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz?

Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì \(\widehat {xOy}\,\, + \,\widehat {yOz\,}\, = \,\widehat {xOz}\)

Ngược lại, nếu \(\widehat {xOy}\,\, + \,\widehat {yOz\,}\, = \,\widehat {xOz}\) thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz.

1.2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù

- Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh nhau.

Ví dụ: \(\widehat {xOy}\) và \(\widehat {yOz}\) là hai góc kề nhau, cạnh chung là Oy.

- Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bẳng \({90^0}\)

Ví dụ: góc \({35^0}\) và góc \({55^0}\) là hai góc phụ nhau vì \({35^0} +{55^0}=90^0\).

- Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bẳng \({180^0}\)

Ví dụ: \({115^0}\) và góc \({65^0}\) là hai góc bù nhau vì \({115^0}+{65^0}=180^0\)

- Hai góc lề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau.

Ví dụ: Hai góc xOy và yOz trên hình vẽ vẽ là hai góc kề bù vì có cạnh Oy chung và hai cạnh Ox và Oz là hai tia đối nhau.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Gọi Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Oy. Biết \(\widehat {xOy}\, = \,{a^0},\,\widehat {zOx}\, = \,{b^0}.\) Tính \(\widehat {yOz}\)?

Hướng dẫn giải

\(\widehat {yOz} = \widehat {xOy} - \widehat {zOx}\, = \,{a^0}\, - \,{b^0}.\)

Câu 2: Cho hình

a) Gọi tên các cặp góc kề nhau đỉnh O trong hình đó.

b) Cho biết số đo của các góc đỉnh O trong hình đó.

c) Cho biết những cặp góc phụ nhau đỉnh O

d) Cho biết những cặp góc bù nhau đỉnh O.

Hướng dẫn giải

a) Các cặp góc kề nhau đỉnh O là: \(\widehat {mOn}\) và \(\widehat {nOw}\); \(\widehat {mOn}\) và \(\widehat {nOz}\); \(\widehat {mOn}\) và \(\widehat {nOt}\); \(\widehat {mOw}\) và \(\widehat {zOw}\); \(\widehat {mOw}\) và \(\widehat {tOw}\); \(\widehat {mOz}\) và \(\widehat {zOt}\); \(\widehat {wOn}\) và \(\widehat {zOw}\); \(\widehat {wOn}\) và \(\widehat {tOw}\); \(\widehat {wOz}\) và \(\widehat {zOt}\).

b) \(\widehat {mOt} = {180^0};\,\widehat {mO{\rm{w}}}\, = {90^0};\,\widehat {nO{\rm{w}}}\, = {60^0};\,\widehat {{\rm{w}}Oz} = {45^0}\)

c) \(\widehat {mOn}\) và \(\widehat {nOw}\); \(\widehat {wOz}\) và \(\widehat {zOt}\)

d) \(\widehat {mOn}\) và \(\widehat {nOt}\); \(\widehat {wOm}\) và \(\widehat {wOt}\); \(\widehat {mOz}\) và \(\widehat {zOt}\)

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1:  Ở hình, hai tia OI, OK đối nhau. Tia OI cắt đoạn thẳng AB tại I. Biết \(\widehat {KOA}\, = \,\,{120^0},\,\widehat {BOI}\, = \,{45^0}.\) Tính \(\widehat {KOB},\,\widehat {AOI},\,\widehat {BOA}.\)

Câu 2:  Xem hình, làm thế nào để chỉ đo hai góc mà biết được số đo của cả ba góc \(\widehat {xOy}\), \(\widehat {xOz}\), \(\widehat {yOz}\)?

Câu 3: Trên đường thẳng d từ trái sang phải ta lấy các điểm A, D, C, B và lấy điểm  O nằm ngoài đường thẳng d. Biết \(\widehat {AOD} = {30^0},\,\widehat {DOC} = {40^0},\,\widehat {AOB}\, = \,{90^0}.\) Tính \(\widehat {AOC},\,\widehat {COB}.\)

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Hai góc kề bù là hai góc:

A. Có tổng số đo là 1800

B. Có chung một tia và có tổng số đo là 1800

C. Kề nhau và có tổng số đo là 1800

D. Có chung một cạnh và có tổng số đo là 1800

Câu 2: Tính góc yOz trên hình vẽ:

A. 320

B. 700

C. 380

D. 600

Câu 3: Cho góc A và góc B là hai góc phụ nhau và chúng có số đo bằng nhau. Tính số đo mỗi góc

A. \(\widehat A = {30^0},\widehat B = {60^0}\)

B. \(\widehat A = \widehat B = {40^0}\)

C. \(\widehat A = \widehat B = {45^0}\)

D. \(\widehat A = \widehat B = {55^0}\)

Câu 4: Cho góc xOy và góc yOy' là hai góc kề bù. Biết \(\widehat {xOy} = {80^0}\), số đo của góc yOy' là:

A. 1000

B. 700

C. 800

D. 600

Câu 5: Cho hình vẽ, biết tia On nằm giữa hai tia Ot và Om

Số đo của góc tOm là:

A. 1050

B. 1000

C. 1150

D. 950

4. Kết luận

Qua bài học này, các em cần nắm được những nội dung chính sau:

  • Nhận biết được cặp góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.
  • Biết vận dụng hệ thức để giải các bài toán tìm góc chưa biết dạng đơn giản.
Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM