Unit 8 lớp 3: It's hot today!-Lesson 5

Để giúp các em có kĩ năng đọc hiểu về một bản tin thời tiết và biết cách chuẩn bị trang phục cũng như chọn các hoạt động ngoài trời phù hợp, mời các em tham khảo bài học Unit 8 "It's hot today!" Lesson 5 lớp 3 dưới đây.

Unit 8 lớp 3: It's hot today!-Lesson 5

1. Task 1 Lesson 5 Unit 8 lớp 3

Look at the pictures. What is the weather like? (Nhìn vào các bức tranh. Thời tiết thế nào?)

Guide to answer

- It's very cold outside.

- It's raining.

- t's sunny and hot.

- It's very windy outside.

Tạm dịch

- Trời ở ngoài rất lạnh.

- Trời mưa.

- Trời nắng và nóng.

- Trời có nhiều gió ở ngoài.

2. Task 2 Lesson 5 Unit 8 lớp 3

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

Tapescript

Here is the weather …

It's six o'clock in the morning. Here is the weather news. It's very cold outside. Wear warm coats and hats. Have nice morning.

Here is the weather at nine o'clock. It's raining now. Don't forget your umbrellas. Don't get wet!

It's two o'clock in the afternoon. It's sunny and hot now. Put on your sun hats. Have fun in the sun.

It's seven o'clock. It's very windy outside now. It's a good time to fly a kite. But don't let your hats fly away.

Tạm dịch

Đây là thời tiết …

Lúc đó là 6 giờ sáng. Đây là tin tức thời tiết. Bên ngoài rất lạnh. Nên mặc áo khoác và đội mũ ấm. Chúc buổi sáng tốt lành.

Đây là thời tiết lúc 9 giờ. Bây giờ trời đang mưa. Đừng quên mang ô nhé. Đừng để bị ướt!

Bây giờ là 2 giờ chiều. Trời bây giờ nắng và nóng. Đội mũ của bạn nhé. Hãy tận hưởng niềm vui dưới ánh nắng mặt trời.

Bây giờ là 7 giờ. Bên ngoài bây giờ nhiều gió. Thời gian tốt để đi thả diều. Nhưng đừng để mũ của bạn bị bay đi!

3. Task 3 Lesson 5 Unit 8 lớp 3

Read again. Match (Đọc lại một lần nữa. Nối)

Guide to answer

1. b

2. c

3. d

4. a

Tạm dịch

1. 6 giờ

2. 9 giờ

3. 2 giờ

4. 7 giờ

4. Practice

Match (Nối)

5. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • weather news: bản tin thời tiết
  • umbrellas: ô, dù
  • wet: ướt
  • forget: quên
Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM