Unit 7 lớp 10: Cultural Diversity - Project

Bài học Unit 7 lớp 10 mới phần Project là phần các em cần thực hành các từ vựng và ngữ pháp đã học về chủ đề "Cutural Diversity", vận dụng nhuần nhuyễn các từ, cụm từ về chủ đề để rèn luyện kĩ năng thuyết trình trước đám đông. 

Mục lục nội dung

Unit 7 lớp 10: Cultural Diversity - Project

1. Unit 7 lớp 10 Project

As part of an education exchange programme, a group of foreign students will visit your school for two months. Your group will have to prepare a presentation for them in which you will describe some aspects of Vietnamese culture (e.g. The rituals for certain festivals, table manners, typical characteristics of the Vietnamese people...) and some Dos and Don'ts to help them avoid embarrassment during their stay in Viet Nam. (Là một phần của chương trình trao đổi giáo dục, một nhóm học sinh nước ngoài sẽ thăm trường bạn trong 2 tháng. Nhóm bạn sẽ phải chuẩn bị một bài thuyết trình cho họ mà trong đó bạn sẽ miêu tả vài khía cạnh của văn hóa Việt Nam. Và vài điều làm và không nên làm để giúp họ tránh bối rối trong chuyến lưu lại của họ ở Việt Nam.) 

Guide to answer

Hi guys,

I'm glad to see all of you here today. Now, I will tell you some aspects of Vietnamese culture

Firstly, I would like to mention superstition. Because of the scepticism surrounding science in parts of the country, Vietnamese philosophies for life generally rely on emotions or the words of their forefathers. For example, in their twelve-year lunar calendar many of the years are considered incompatible, meaning a traditional Vietnamese man could not marry a woman born in the wrong year because it would break the family ties with his parents and relatives. Duck foetus eggs are also meant to bring good luck; but eating them in odd numbers will reverse the process and send the bad luck tumbling back!

The second thing I is festivals. Tet, meaning ‘festival of the first day’, is the lunar New Year and the biggest festival in Vietnam. It is a celebration of renewal and hope, and the majority of Vietnam closes for a week to honour it (see ‘Tet’). Hoi An holds a Full Moon Festival once a month on the eve of each full moon during which lanterns are lit all over the city. Most Vietnamese festivals involve offerings to the spirit world, celebrations of life or commemorations of the dead, and so weddings and funerals in Vietnam are both joyous occasions – you might not quite be sure which one you’re watching!

Finally, I want to tell you about the traditional clothing. A tight-fitting silk tunic called ‘Ao Dai’ is the Vietnamese national dress for women – it was briefly banned following the fall of Saigon, but is now made in white for schoolgirls and is designed to accentuate womanly curves whilst covering the whole body. Dresses are commonly made of silk or cotton and sandals are made of old tire rubber. The national dress for men is similar, but it is lose-fitting and shorter in length.

Some tips to avoid embarrassing: Don’t be the first person to come someone's house on the first day of the Tet holiday unless you are invited. Remember to invite other people to share the meal with you before you start eating it.

Hope you have a wonderful trip!

Tạm dịch

Chào các bạn,

Tôi rất vui khi gặp các bạn ở đây hôm nay. Bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn nghe một vài khía cạnh của văn hóa Việt Nam.

Đầu tiên, tôi muốn đề cập đến mê tín dị đoan. Vì sự hoài nghi xung quanh khoa học ở nhiều nơi trong nước, các triết lý sống của người Việt nói chung dựa vào cảm xúc hoặc lời nói của người đi trước. Ví dụ, trong mười hai năm âm lịch của họ, nhiều năm được coi là không hợp nhau, có nghĩa là một người đàn ông Việt Nam truyền thống không thể kết hôn với một phụ nữ sinh sai năm vì điều đó sẽ phá vỡ mối quan hệ gia đình với cha mẹ và họ hàng của anh ta. Trứng vịt lộn còn có ý nghĩa mang lại may mắn; nhưng ăn chúng với số lẻ sẽ đảo ngược quá trình này và khiến vận rủi quay trở lại!

Điều thứ hai là các lễ hội. Tết, có nghĩa là 'lễ hội của ngày đầu tiên', là Tết âm lịch và là lễ hội lớn nhất ở Việt Nam. Đó là một lễ kỷ niệm của sự đổi mới và hy vọng, và phần lớn Việt Nam đóng cửa trong một tuần để tôn vinh nó (xem ‘Tết’). Hội An tổ chức Lễ hội Trăng rằm mỗi tháng một lần vào mỗi đêm rằm, trong đó đèn lồng được thắp sáng khắp thành phố. Hầu hết các lễ hội của Việt Nam đều liên quan đến lễ cúng thế giới linh hồn, lễ mừng thọ hoặc tưởng niệm người chết, vì vậy đám cưới và đám tang ở Việt Nam đều là những dịp vui - bạn có thể không chắc mình đang xem lễ nào!

Cuối cùng, tôi muoosn kể cho các bạn về quần áo truyền thống. Một chiếc áo dài lụa bó sát được gọi là 'Áo dài' là quốc phục của phụ nữ Việt Nam - nó đã bị cấm một thời gian ngắn sau khi Sài Gòn sụp đổ, nhưng giờ đây đã được sản xuất với màu trắng dành cho nữ sinh và được thiết kế để làm nổi bật những đường cong của phụ nữ trong khi che toàn bộ cơ thể. Áo dài thường được làm bằng lụa hoặc bông và dép được làm bằng cao su lốp cũ. Quốc phục dành cho nam giới cũng tương tự, nhưng không vừa vặn và chiều dài ngắn hơn.

Vài mẹo để tránh bối rối: Đừng là người đầu tiên đến nhà ai đó mà không được mời ngày Tết. Nhớ mời người khác ăn cùng với bạn trước khi bắt đầu ăn.

Hi vọng các bạn có một chuyến đi tuyệt vời!

2. Conclusion

Kết thúc bài học, các em học sinh cần cùng với các bạn trong nhóm tìm ra những khía cạnh nổi bật của văn hóa nước ta cũng như đưa ra một số mẹo để giúp các bạn nước ngoài không bị bỡ ngỡ khi ở Việt Nam và hoàn chỉnh bài thuyết trình, sau đó trình bày trước lớp.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM