Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 3: Bài 25: Biểu đồ (tiếp theo)

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập Bài 25: Biểu đồ (tiếp theo) trang 27, 28 VBT Toán 4 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em vừa ôn tập được kiến thức vừa nâng cao kĩ năng làm bài hiệu quả để từ đó có phương pháp học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 3: Bài 25: Biểu đồ (tiếp theo)

1. Giải bài 1 trang 27 VBT Toán 4 tập 1

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Thôn …… diệt được nhiều nhất và thôn …… diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được …… con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được …… thôn Đông …… con chuột

d) Có …… thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là ……

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để tìm số chuột mỗi thôn đã diệt được, số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột mỗi thôn đã diệt được, sau đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

Hướng dẫn giải:

Quan sát biểu đồ ta có số chuột tiêu diệt được của thôn Đông là 2000 con, thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con và thôn Thượng là 2750 con.

Cả 4 thôn diệt được số con chuột là: 

2000 + 2200 + 1600 + 2750 = 8550 (con)

Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông số con chuột là:

  2200 – 2000 = 200 (con)

Vậy:

a) Thôn Thượng diệt được nhiều nhất và thôn Trung diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được 8550 con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông 200 con chuột.

d) Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là thôn Đoài, Thượng.

2. Giải bài 2 trang 28 VBT Toán 4 tập 1

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Lớp trồng được nhiều cây nhất là:

A. 4A                          B. 5A                          C. 5B                          D. 4B

b) Số cây lớp 5A trồng được nhiều hơn lớp 4A là:

A. 2 cây                      B. 5 cây                      C. 10 cây                    D. 17 cây 

c) Số cây của cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được là:

A. 63 cây                    B. 171 cây                  C. 108 cây                  D. 45 cây

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm số cây mỗi lớp trồng được, số ghi ở đỉnh cột chỉ số cây mà mỗi lớp trồng được.

- So sánh số cây của các lớp để tìm lớp trồng được nhiều cây nhất

- Số cây lớp 5A trồng được nhiều hơn lớp 4A = Số cây lớp 5A trồng được –  số cây lớp lớp 4A trồng được.

- Số cây của cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được = tổng số cây 5 lớp trồng được.

Hướng dẫn giải:

a) Quan sát biểu đồ ta thấy số cây đã trồng được của lớp 4A là 35 cây, lớp 4B là 28 cây, lớp 5A là 45 cây, lớp 5B là 40 cây và lớp 5C là 23 cây.

Ta có: 23 < 28 < 35 < 40 < 45.

Vậy Lớp trồng được nhiều cây nhất là lớp 5A.

Chọn B.

b) Lớp 5A trồng được nhiều hơn lớp 4A số cây là:

45 – 35 = 10 (cây)

Chọn C.

c) Cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được số cây là:  

35 + 28 + 45 + 40 + 23 = 171 (cây)

Chọn B.

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM