Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 27: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 31, 32 VBT Toán 4 bài Luyện tập chung giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 27: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 31 VBT Toán 4 tập 1

Hãy khoanh tròn vào chữ số đặ trước câu trả lời đúng:

a) Số gồm hai mươi triệu, hai mươi nghìn và hai mươi viết là:

A. 202 020

B. 2 202 020

C. 2 002 020

D. 20 020 020

b) Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là:

A. 30 000

B. 3 000

C. 300

D. 3

c) Số lớn nhất trong các số 725 369, 725 693, 725 936, 725 396 là:

A. 725 369

B. 725 693

C. 725 936

D. 725 396

d) Số thích hợp điền vào  chỗ chấm của 2 tấn 75 kg = ……kg là:

A. 275

B. 2750

C. 2057

D. 2075

e) Số thích hợp điền vào chỗ chấm cả 2 phút 30 giây = … giây là:

A. 32

B. 230

C. 150

D. 90

Phương pháp giải:

a) Để viết các số ta viết từ hàng cao đến hàng thấp, hay viết từ trái sang phải.

b) Xác định hàng của chữ số 3, từ đó nêu giá trị của chữ số đó. 

c) So sánh các số đã cho, từ đó tìm số lớn nhất trong các số đó.

d) Dựa vào cách đổi: 1 tấn = 1000kg.

e) Dựa vào cách đổi: 1 phút = 60 giây. 

Hướng dẫn giải:

a) Số gồm hai mươi triệu, hai mươi nghìn và hai mươi viết là: 20 020 020.

Chọn D.

b) Trong số 653 297 chữ số 3 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là 3000.

Chọn B.

c) So sánh các số đã cho ta có: 725 369 < 725 396 < 725 693 < 725 936.

Vậy số lớn nhất trong các số đã cho là 725 936.

Chọn C.

d) Ta có 1 tấn = 1000kg nên 2 tấn = 2000kg.

Do đó: 2 tấn 75kg = 2 tấn + 75kg = 2000kg + 75kg = 2075kg.

Chọn D.

e) Ta có 1 phút = 60 giây nên 2 phút = 120 giây.

Do đó: 2 phút 30 giây = 2 phút + 30 giây = 120 giây + 30 giây = 150 giây.

Chọn C.

2. Giải bài 2 trang 31 VBT Toán 4 tập 1

Biểu đồ dưới đây nói về số học sinh tham gia tập bơi của khối lớp Bốn ở trường tiểu học:

Dựa vào biểu đồ dưới hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Lớp 4A có ……… học sinh tập bơi.

b) Lớp 4B có ……… học sinh tập bơi.

c) Lớp ……… có nhiều học sinh tập bơi nhất.

d) Số học sinh tập bơi của lớp 4B ít hơn Lớp 4A là… học sinh

e) Trung bình mỗi lớp có ………… học sinh tập bơi.

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ đề tìm số học sinh tập bơi của mỗi lớp và trả lời các câu hỏi của bài toán.

- Tìm trung bình số học sinh tập bơi của mỗi lớp ta lấy tổng số học sinh tập bơi của khối lớp bốn chia cho 4. 

Hướng dẫn giải:

a) Lớp 4A có 16 học sinh tập bơi.

b) Lớp 4B có 10 học sinh tập bơi.

c) Lớp 4C có nhiều học sinh tập bơi nhất (vì có 19 học sinh).

d) Số học sinh tập bơi của lớp 4B ít hơn Lớp 4A là 6 học sinh (vì 16 – 10 = 6).

e) Trung bình mỗi lớp có số học sinh tập bơi là: 

(16 + 10 + 19) : 3 = 15 (học sinh)

3. Giải bài 3 trang 32 VBT Toán 4 tập 1

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ thứ 2 chạy được nhiều hơn giờ thứ nhất 20km, quãng đường ô tô chạy được trong giờ thứ ba bằng trung bình cộng các quãng đường ô tô chạy được trong hai giờ đầu. Hỏi giờ thứ ba ô tô đó chạy được bao nhiêu ki lô mét?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

- Tìm số ki-lô-mét ô tô chạy trong giờ thứ hai ta lấy số ki-lô-mét ô tô chạy trong giờ thứ nhất cộng với 20km.

- Tìm số ki-lô-mét ô tô chạy trong giờ thứ ba ta lấy tổng số ki-lô-mét ô tô chạy trong giờ thứ nhất và giờ thứ hai chia cho 2.

Hướng dẫn giải:

Giờ thứ hai ô tô đó chạy được số ki-lô-mét là:

40 + 20 = 60 (km)

Giờ thứ ba ô tô đó chạy được số ki-lô-mét là:

(60 + 40) : 2 = 50 (km)

Đáp số: 50km.

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM