Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 21: Luyện tập

Nội dung giải bài tập VBT Toán 4 Bài Luyện tập trang 23 giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 21: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 23 VBT Toán 4 tập 1

a) Viết số ngày trong từng tháng vào chỗ chấm: 

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

- Năm nhuận có …… ngày.

- Năm không nhuận có …… ngày.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách xem lịch đã học ở lớp 3.

Hướng dẫn giải:

a) 

b)

- Năm nhuận có 366 ngày.

- Năm không nhuận có 365 ngày.

2. Giải bài 2 trang 23 VBT Toán 4 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Vua Quang Trung qua đời năm 1792. Năm đó thuộc thế kỷ .... Tính từ năm đó đến năm nay đã được …………năm.

Phương pháp giải:

- Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I).

- Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).

- Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III).

   ...............

- Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

- Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

- Muốn tính số năm từ năm 1792 đến nay ta lấy năm nay trừ cho 1792.

Hướng dẫn giải:

Vua Quang Trung qua đời năm 1792. Năm đó thuộc thế kỷ XVIII.

Tính từ năm đó đến năm nay (năm 2020) đã được số năm là:

2020 - 1792 = 228 (năm)

3. Giải bài 3 trang 23 VBT Toán 4 tập 1

Điền dấu >, <, =

2 ngày … 40 giờ

5 phút ……\(\dfrac15\)giờ

\(\dfrac12\) phút ………. 30 giây

2 giờ 5 phút …… 25 phút

1 phút 10 giây … 100 giây

1 phút rưỡi = …… giây

Phương pháp giải:

Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Hướng dẫn giải:

2 ngày > 40 giờ (vì 2 ngày = 48 giờ)

5 phút < \(\dfrac15\) giờ (vì \(\dfrac15\) giờ = 12 phút)

\(\dfrac12\) phút = 30 giây (vì \(\dfrac12\) phút = 30 giây)

2 giờ 5 phút > 25 phút (vì 2 giờ 5 phút = 120 phút + 5 phút = 125 phút)

1 phút 10 giây < 100 giây (vì 1 phút 10 giây = 60 phút + 10 giây = 70 giây)

1 phút rưỡi = 90 giây (vì 1 phút rưới = 60 giây + 30 giây = 90 giây)

4. Giải bài 4 trang 23 VBT Toán 4 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Ngày 23 tháng 5 là thứ ba. Ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là:

A. Thứ tư                                 B. Thứ năm

C. Thứ 6                                  D. Thứ bảy

b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7kg 2g = .....g là:

A. 72                                       B. 702

C . 7002                                  D. 720

Phương pháp giải:

a) Dựa vào cách xem lịch đã học.

b) Dựa vào cách chuyển đổi: 1kg = 1000g.

Hướng dẫn giải:

a) Ngày 23 tháng 5 là thứ ba nên ngày 30 tháng 5 cũng là thứ ba (vì 23 + 7 = 30).

    Do đó ngày 31 tháng 5 là thứ tư và ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là thứ năm.

    Chọn B.

b) 7kg 2g = 7kg + 2g = 7000g + 2g = 7002g.

    Vậy số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7kg 2g = ..... g là 7002.

     Chọn C.

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM