Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 23: Luyện tập

Giải bài tập trang 25 VBT Toán 4 bài Luyện tập giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 23: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 25 VBT Toán 4 tập 1

Viết và tính theo mẫu:

Số trung bình cộng của:

a) 35 và 45 là (35 + 45) : 2 = 40.

b) 76 và 16 là ………………………………

c) 21 ; 30 và 45 là ………………………

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng. 

Hướng dẫn giải:

Số trung bình cộng của:

b) 76 và 16 là (76 + 16) : 2 = 46.

c) 21 ; 30 và 45 là (21 + 30 + 45 ) : 3 = 32.

2. Giải bài 2 trang 25 VBT Toán 4 tập 1

Tính nhẩm rồi viết kết quả tính vào chỗ chấm:

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là : ……………

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là : ………………

c) Số trung bình cộng của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là : ……………

Phương pháp giải:

Muốn tìm tổng các số ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.

Hướng dẫn giải:

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là: 24 (vì 12 × 2 = 24).

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là: 90 (vì 30 × 3 = 90).

c) Số trung bình cộng của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là: 80 (vì 20 × 4 = 80).

3. Giải bài 3 trang 25 VBT Toán 4 tập 1

Số trung bình cộng của hai số là 36. Biết một trong hai số đó là 50, tìm số kia. 

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

- Muốn tìm tổng các số ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. 

Hướng dẫn giải:

Tổng hai số là:

36 × 2 = 72

Số bé là:

72 – 50 = 22

Đáp số: Số lớn : 50

               Số bé : 22.

4. Giải bài 4 trang 25 VBT Toán 4 tập 1

Vân cao 96cm, Nam cao 134cm. Chiều cao của Hà là trung bình cộng số đo chiều cao của Vân và Nam. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

- Tìm tổng chiều cao của Vân và Nam.

- Tìm chiều cao của Hà = tổng chiều cao của Vân và Nam : 2.

Hướng dẫn giải:

Tổng chiều cao của Vân và Nam là:

96 +134 = 230 (cm)

Chiều cao của Hà là:

230 : 2 = 115 (cm)

Đáp số: 115cm.

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM