Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 31: Luyện tập

Giải bài tập trang 37 VBT Toán 4 bài Luyện tập giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 31: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 37 VBT Toán 4 tập 1

Tính rồi thử lại:

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

- Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng. 

- Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 37 VBT Toán 4 tập 1

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 42 640m, giờ thứ hai chạy được ít hơn giờ thứ nhất 6280m. Hỏi trong hai giờ ô tô chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

- Tìm số mét ô tô chạy được trong giờ thứ hai: Ta lấy số mét ô tô chạy được trong giờ thứ nhất trừ cho 6280m.

- Tìm số mét ô tô chạy được trong cả hai giờ: Ta lấy số mét ô tô chạy được trong giờ thứ nhất cộng với số mét ô tô chạy được trong giờ thứ hai.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là ki-lô-mét. Lưu ý ta có: 1km = 1000m.

Hướng dẫn giải:

Giờ thứ hai ô tô chạy được số mét là:

42640 – 6280 = 36360 (m)

Hai giờ ô tô chạy được số ki-lô-mét là:

42640 + 36360 = 79000 (m)

79000m = 79km

Đáp số: 79km.

3. Giải bài 3 trang 37 VBT Toán 4 tập 1

a) Vẽ theo mẫu:

b) Cho biết bốn chấm tạo thành một ô vuông có diện tích 1cm2 (như hình dưới đây):

Ta có diện tích của hình mẫu trong câu a là: ............................................................

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ đã cho rồi vẽ lại tương tự.

- Chia hình vẽ đã cho thành các ô vuông có diện tích 1cm2 rồi tìm diện tích hình vẽ đã cho.

Hướng dẫn giải:

a)

b) Nối các điểm ta có hình sau:

Ta thấy hình mẫu được chia thành 10 ô vuông bằng nhau.

Diện tích của hình mẫu trong câu a là: 1 × 10 = 10cm2.

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM