Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 139: Luyện tập

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 4 nội dung giải bài tập bài Luyện tập trang 64 bên dưới đây, thông qua tài liệu này các em sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, bên cạnh đó các em còn nắm được phương pháp giải các bài tập và vận dụng vào giải các bài tập tương tự.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 139: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 64 VBT Toán 4 tập 2

Tỉ số của hai số là \(\displaystyle {3 \over 4}\). Tổng của hai số đó là 658. Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

- Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 3 phần bằng nhau thì số lớn gồm 4 phần như thế.

- Tìm tổng số phần bằng nhau.

- Tìm số bé: Lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau và nhân với số phần của số bé

- Tìm số lớn: Lấy tổng của hai số trừ đi số bé.

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số bé là:

658 : 7 × 3 = 282

Số lớn là:

658 – 282 = 376

Đáp số: Số bé : 282

               Số lớn : 376. 

2. Giải bài 2 trang 64 VBT Toán 4 tập 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số phần bằng nhau.

- Tìm số bé: Lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau và nhân với số phần của số bé

- Tìm số lớn: Lấy tổng của hai số trừ đi số bé.

Hướng dẫn giải:

3. Giải bài 3 trang 64 VBT Toán 4 tập 2

Chu vi hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi = chu vi : 2.

- Tìm chiều dài, chiều rộng theo các bước:

+ Vẽ sơ đồ: coi chiều rộng (đóng vai trò số bé) gồm 2 phần bằng nhau thì chiều rộng (đóng vai trò số lớn) gồm 3 phần như thế.

+ Tìm tổng số phần bằng nhau.

+ Tìm chiều dài: Lấy nửa chi vi chia cho tổng số phần bằng nhau và nhân với số phần của chiều dài.

+ Tìm chiều rộng: Lấy nửa chu vi trừ đi chiều dài.

Hướng dẫn giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

630 : 2 = 315 (m)

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

315 : 5 × 2 = 126 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

315 – 126 = 189 (m)

Đáp số : Chiều dài : 189m 

                Chiều rộng : 126m.

Ngày:29/11/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM