Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 64: Luyện tập

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài Luyện tập trang 74 VBT Toán 4 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em vừa ôn tập được kiến thức vừa nâng cao kĩ năng làm bài hiệu quả để từ đó có phương pháp học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 64: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 74 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

435 × 300                             327 × 42                                436 × 304

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép nhân từ phải sang trái.

Chú ý: nếu tích riêng thứ hai gồm toàn các chữ số 0 thì ta thường không viết tích riêng này; tích riêng thứ ba ta sẽ viết lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 74 VBT Toán 4 tập 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 214 × 13 + 214 × 17 = …………………

                                     = …………………

                                     = …………………

b) 58 × 635 + 48 × 635 = …………………

                                     = …………………

                                     =…………………

c) 4 × 19 × 25  = ……………………………

                        = ……………………………

Phương pháp giải:

a) Áp dụng công thức: a × b + a × c = a × (b + c).

b) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm 4 và 25 lại thành 1 tích rồi nhân với 19.

c) Áp dụng công thức: a × c - b × c = (a - b)× c.

Hướng dẫn giải:

a) 214 × 13 + 214 × 17 = 214 × (13 +17)

                                     = 214 × 30

                                     =  6420

b) 58 × 635 – 48 × 635 = (58 – 48 ) × 635

                                     = 10 × 635

                                     = 6350

c) 4 × 19 × 25 = 4 × 25 × 19

                       = 100 × 19

                       = 1900

3. Giải bài 3 trang 74 VBT Toán 4 tập 1

Tính:

 a)  85 + 11 × 305

      = ……………

      = ……………

 b) 85 + 11 × 305

    = ………………

    = ………………

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau. 

Hướng dẫn giải:

a)  85 + 11 × 305

     = 85 + 3355

     = 3440

 b) 85 × 11 + 305

     = 935 + 305

     = 1240

4. Giải bài 4 trang 74 VBT Toán 4 tập 1

Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 28 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện trị giá 8000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Lời giải:

- Muốn tìm số tiền phải trả để mua đủ bóng đèn cho 1 phòng học ta lấy giá tiền của 1 bóng đèn nhân với số bóng đèn trong 1 phòng.

- Muốn tìm số tiền phải trả để mua đủ bóng đèn cho 28 phòng học ta lấy số tiền phải trả để mua đủ bóng đèn cho 1 phòng học nhân với 28.

Hướng dẫn giải:

Số tiền phải trả để mua bóng đèn của mỗi phòng học là:

8 × 8000 = 64 000 (đồng)

Số tiền mà nhà trường phải trả để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học là:

64000 × 28 = 1 792 000 (đồng)

Đáp số: 1 792 000 đồng.

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM