Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 87: Luyện tập

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập VBT Bài Luyện tập trang 87 với nội dung gồm 3 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 4 học tập thật tốt.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 87: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 87 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

a) 380 : 76

495 : 15

765 : 27

b) 9954 : 42

24662 : 59

34290 : 16

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải:

a) 

b) 

2. Giải bài 2 trang 87 VBT Toán 4 tập 1

Xe thứ nhất chở 27 can dầu, mỗi can chứa 20 lít. Xe thứ 2 chở các thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 45 lít và chở nhiều hơn xe thứ nhất 90 lít. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu thùng dầu?

Phương pháp giải:

Lời giải:

- Muốn tìm số lít dầu xe thứ nhất chở ta lấy số lít dầu ở mỗi can nhân với số can.

- Muốn tìm số lít dầu xe thứ hai chở ta lấy số lít dầu xe thứ nhất chở cộng với 90 lít.

- Muốn tìm số thùng dầu xe thứ hai chở ta lấy số lít dầu xe thứ hai chở chia cho số lít dầu trong 1 thùng.

Hướng dẫn giải:

Xe thứ nhất chở được số lít dầu là:

27 × 20 = 540 (lít)

Xe thứ hai chở được số lít dầu là:

540 + 90 = 630 (lít)

Xe thứ hai chở được số thùng  dầu là:

630 : 45 = 14 (thùng)

Đáp số: 14 thùng.

3. Giải bài 3 trang 87 VBT Toán 4 tập 1

Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Tính kết quả của các phép tính rồi nối phép tính với kết quả của phép tính đó.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

72431 - 25846 = 46585

11376 : 48 = 237

123 × 57 = 7011

3358: 25 = 146

Vậy ta nối như sau:

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM