Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 115: Phép cộng phân số (tiếp theo)

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài Phép cộng phân số (tiếp theo) trang 36 VBT Toán 4 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em vừa ôn tập được kiến thức vừa nâng cao kĩ năng làm bài hiệu quả để từ đó có phương pháp học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 115: Phép cộng phân số (tiếp theo)

1. Giải bài 1 trang 36 VBT Toán 4 tập 2

Tính:

a) \(\displaystyle{4 \over 5} + {2 \over 3}\)                              b) \(\displaystyle{5 \over {11}} + {4 \over 3}\)

c) \(\displaystyle{3 \over 2} + {5 \over 7}\)                              d) \(\displaystyle{6 \over {13}} + {5 \over 2}\)

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

Hướng dẫn giải:

a) \(\displaystyle{4 \over 5} + {2 \over 3} = {{12} \over {15}} + {{10} \over {15}} = {{22} \over {15}}\)

b) \(\displaystyle{5 \over {11}} + {4 \over 3} = {{15} \over {33}} + {{44} \over {33}} = {{59} \over {33}}\)

c) \(\displaystyle{3 \over 2} + {5 \over 7} = {{21} \over {14}} + {{10} \over {14}} = {{31} \over {14}}\)

d) \(\displaystyle{6 \over {13}} + {5 \over 2} = {{12} \over {26}} + {{65} \over {26}} = {{77} \over {26}}\)

2. Giải bài 2 trang 36 VBT Toán 4 tập 2

Tính (theo mẫu):

Mẫu : \(\displaystyle{5 \over {12}} + {7 \over 4} = {5 \over {12}} + {{7 \times 3} \over {4 \times 3}} = {5 \over {12}} + {{21} \over {12}} \displaystyle= {{5 + 21} \over {12}} = {{26} \over {12}} = {{13} \over 6}\)

a) \(\displaystyle{4 \over {35}} + {1 \over 7}\)                            b) \(\displaystyle{4 \over 3} + {5 \over {21}}\)

Phương pháp giải:

Ta quy đồng mẫu số một phân số, rồi cộng hai phân số đó.

Hướng dẫn giải:

a) \(\displaystyle{4 \over {35}} + {1 \over 7} = {4 \over {35}} + {{1 \times 5} \over {7 \times 5}} = {4 \over {35}} + {5 \over {35}} \displaystyle= {9 \over {35}}\)

b) \(\displaystyle{4 \over 3} + {5 \over {21}} = {{4 \times 7} \over {3 \times 7}} + {5 \over {21}} = {{28} \over {21}} + {5 \over {21}}\displaystyle = {{33} \over {21}} = {{11} \over 7}\)

3. Giải bài 3 trang 36 VBT Toán 4 tập 2

Một công nhân hái cà phê, tuần thứ nhất hái được \(\displaystyle{1 \over 4}\) tấn, tuần thứ hai hái được \(\displaystyle{2 \over 5}\) tấn, tuần thứ 3 hái được \(\displaystyle{1 \over 3}\) tấn. Hỏi sau ba tuần nguời công nhân đó hái được bao nhiêu tấn cà phê?

Phương pháp giải:

Muốn tính số tấn cà phê hái được trong ba tuần ta lấy số tấn cà phê hái được trong tuần thứ nhất cộng với số tấn cà phê hái được trong tuần thứ hai cộng với số tấn cà phê hái được trong tuần thứ ba.

Hướng dẫn giải:

Sau 3 tuần người công nhân hái được số tấn cà phê là:

\(\displaystyle {1 \over 4} + {2 \over 5} + {1 \over 3} = {{59} \over {60}} \) (tấn)

Đáp số : \(\dfrac{59}{60}\) tấn.

Ngày:28/11/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM