Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 117: Luyện tập

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập bài Luyện tập Toán 4. Tài liệu gồm 4 bài tập trang 38 có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài sẽ giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức, cũng cố kỹ năng làm bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 117: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 38 VBT Toán 4 tập 2

Tính (theo mẫu):

Mẫu: \(\displaystyle2 + {3 \over 7} = {{14} \over 7} + {3 \over 7} = {{14 + 3} \over 7} = {{17} \over 7}\)

a) \(\displaystyle{2 \over 5} + 3\)                                b) \(\displaystyle4 + {2 \over 3}\)

Phương pháp giải:

Viết số tự nhiên dưới dạng phân số rồi thực hiện phép cộng hai phân số như thông thường. 

Hướng dẫn giải:

a) \(\displaystyle{2 \over 5} + 3 = {2 \over 5} + {{15} \over 5} = {{2 + 15} \over 5} = {{17} \over 5}\)

b) \(\displaystyle4 + {2 \over 3} = {{12} \over 3} + {2 \over 3} = {{12 + 2} \over 3} = {{14} \over 3}\)

2. Giải bài 2 trang 38 VBT Toán 4 tập 2

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) \(\displaystyle{4 \over 5} + {2 \over 3} = {2 \over 3} + ...\)             \(\displaystyle{{13} \over {25}} + {3 \over 7} = {3 \over 7} + ...\)

b) \(\displaystyle\left( {{2 \over 3} + {3 \over 4}} \right) + {1 \over 2} = {2 \over 3} + \left( {{3 \over 4} + ...} \right)\)

     \(\displaystyle{2 \over 3} + \left( {{3 \over 4} + {1 \over 2}} \right) = \left( {... + {3 \over 4}} \right) + {1 \over 2}\)

Phương pháp giải:

a) Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng : Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

b) Áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng : Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba. 

Hướng dẫn giải:

a) \(\displaystyle{4 \over 5} + {2 \over 3} = {2 \over 3} + {4 \over 5}\)                 \(\displaystyle{{13} \over {25}} + {3 \over 7} = {3 \over 7} + {{13} \over {25}}\)

b) \(\displaystyle\left( {{2 \over 3} + {3 \over 4}} \right) + {1 \over 2} = {2 \over 3} + \left( {{3 \over 4} + {1 \over 2}} \right)\)

    \(\displaystyle{2 \over 3} + \left( {{3 \over 4} + {1 \over 2}} \right) = \left( {{2 \over 3} + {3 \over 4}} \right) + {1 \over 2}\)

3. Giải bài 3 trang 38 VBT Toán 4 tập 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(\displaystyle{{12} \over {25}} + {3 \over 5} + {{13} \over {25}}\)

b) \(\displaystyle{3 \over 2} + {2 \over 3} + {4 \over 3}\)

c) \(\displaystyle{3 \over 5} + {7 \over 5} + {3 \over 4}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các phân số thích hợp lại với nhau. 

Hướng dẫn giải:

a) \(\displaystyle{{12} \over {25}} + {3 \over 5} + {{13} \over {25}} = \left( {{{12} \over {25}} + {{13} \over {25}}} \right) + {3 \over 5} \)

\(\displaystyle= {{25} \over {25}} + {3 \over 5} = 1 + {3 \over 5} = {5 \over 5} +{{3} \over 5} = {8 \over 5}\)

b) \(\displaystyle{3 \over 2} + {2 \over 3} + {4 \over 3} ={3 \over 2} + \left( {{2 \over 3} + {4 \over 3}} \right) \)

\(\displaystyle= {3 \over 2} +{6 \over 3} = {3 \over 2} + 2 ={3 \over 2} + {{4} \over 2}= {7 \over 2} \)

c) \(\displaystyle{3 \over 5} + {7 \over 5} + {3 \over 4} = \left( {{3 \over 5} + {7 \over 5}} \right) + {3 \over 4} \)

\(\displaystyle= {{10} \over 5} + {3 \over 4} = 2 + {3 \over 4} = {8 \over 4} +{{ 3} \over 4} = {{11} \over 4}\)

4. Giải bài 4 trang 38 VBT Toán 4 tập 2

Một chiếc tàu thủy giờ thứ nhất chạy được \(\displaystyle{3 \over 8}\) quãng đường, giờ thứ hai chạy được \(\displaystyle{2 \over 7}\) quãng đường, giờ thứ ba chạy được \(\displaystyle{1 \over 4}\) quãng đường. Hỏi sau ba giờ chiếc tàu thủy đó chạy được bao nhiêu phần quãng đường ?

Phương pháp giải:

Quãng đường tàu thủy chạy được trong ba giờ = quãng đường tàu thủy chạy được trong giờ thứ nhất  + quãng đường tàu thủy chạy được trong giờ thứ hai + quãng đường tàu thủy chạy được trong giờ thứ ba.

Hướng dẫn giải:

Sau ba giờ chiếc tàu thủy đó chạy được số phần quãng đường là:

\(\displaystyle{3 \over 8} + {2 \over 7} + {1 \over 4}= {{51} \over {56}}\) (quãng đường)

Đáp số: \(\displaystyle{{51} \over {56}}\) quãng đường.

Ngày:28/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM