Luận án TS: Điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở

Luận án Điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở tổng quan các vấn đề nghiên cứu về điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh THCS; xây dựng cơ sở lý luận về điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh THCS, làm rõ các khái niệm công cụ của vấn đề nghiên cứu; đánh giá thực trạng biểu hiện và mức độ điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh THCS, chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng này.

Luận án TS: Điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh THCS; trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hỗ trợ cha mẹ cải thiện theo chiều hướng tích cực mức độ điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh THCS.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Biểu hiện và mức độ điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở

Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi về nội dung: Trong đề tài này chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu biểu hiện và mức độ điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh THCS được biểu hiện qua 6 khía cạnh.
 • Phạm vi về không gian: Nghiên cứu tại 03 trường THCS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông để tìm hiểu về việc điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh THCS

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu văn bản

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Phương pháp phỏng vấn sâu

Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình

Phương pháp trắc nghiệm khí chất

Phương pháp thực nghiệm

Phương pháp xử lý số liệu bằng toán thống kê

2. Nội dung

2.1 Tổng quan nghiên cứu

Các nghiên cứu về cảm xúc

 • Nghiên cứu cảm xúc của cá nhân trên cơ sở sinh lý thần kinh
 • Nghiên cứu cảm xúc với tư cách là một động lực thúc đẩy cá nhân hoạt động

Các nghiên cứu về điều chỉnh cảm xúc

 • Điều chỉnh cảm xúc dưới góc độ nghiên cứu sự nhận thức hay ngăn cản cảm xúc
 • Điều chỉnh cảm xúc dưới góc độ nghiên cứu sự đồng cảm

Điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con

2.2 Lí luận về điều chỉnh cảm xúc

Lý luận về cảm xúc và cảm xúc của cha mẹ với con lứa lứa tuổi học sinh trung học cơ sở

 • Cảm xúc
 • Quan hệ giữa cha mẹ với con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở
 • Đặc điểm cảm xúc của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở

Lý luận về điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở

 • Điều chỉnh cảm xúc bản thân trong tâm lý học
 • Đặc điểm điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở

Các yếu tố ảnh hưởng đến điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con tuổi học sinh trung học cơ sở

 • Các yếu tố thuộc về cha mẹ
 • Yếu tố thuộc về đặc điểm tâm lí lứa tuổi của con

2.3 Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Tổ chức nghiên cứu

 • Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
 • Khách thể nghiên cứu
 • Các giai đoạn nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu văn bản tài liệu
 • Phương pháp trắc nghiệm
 • Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
 • Phương pháp phỏng vấn sâu
 • Phương pháp nghiên cứu chân dung điển hình
 • Phương pháp thực nghiệm tác động
 • Phương pháp thống kê toán học

Thang đánh giá

2.4 Kết quả nghiên cứu thực trạng

Thực trạng điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở

 • Đánh giá chung về điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở
 • Thực trạng mức độ biểu hiện thành phần của điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở

Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở

 • Thực trạng các yếu tố tác động đến điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở
 • Ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về cha mẹ và con tuổi học sinh trung học cơ sở đến điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ
 • Các biện pháp mà cha mẹ thường sử dụng để áp dụng cho điều chỉnh cảm xúc bản thân với con

Kết quả thực nghiệm tác động

 • Cơ sở làm thực nghiệm
 • Kết quả trước và sau thực nghiệm
 • Phân tích trường hợp điển hình

3. Kết luận 

Điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh THCS là sự vận dụng những tri thức, kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân cha mẹ để nhận diện, kiểm soát, điều khiển, sử dụng những rung động của bản thân khi có những kích thích nhằm đạt được những mục đích do bản thân đề ra trong mối quan hệ với con lứa tuổi học sinh THCS. Các yếu tố thành phần của điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ là khả năng nhận diện cảm xúc bản thân, nhận diện cảm xúc của con, kiểm soát cảm xúc bản thân, tạo sự cân bằng trong cảm xúc, sử dụng cảm xúc như cách/ phương tiện và đánh giá lại cảm xúc bản thân trong mối quan hệ với con vào trong tình huống cụ thể có hiệu quả. Kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy: Mức độ điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh THCS đạt mức trung bình. Biểu hiện ở 6 khía cạnh: nhận diện cảm xúc bản thân, nhận diện cảm xúc của con, kiểm soát cảm xúc bản thân, tạo sự cân bằng trong cảm xúc, sử dụng cảm xúc như cách/ phương tiện và đánh giá lại cảm xúc đều nằm ở mức độ trung bình.

4. Tài liệu tham khảo

Allan và Barbara Pease (Lê Huy Lâm dịch) (2010), Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

James Borg (Lê Huy Lâm dịch) (2009) Ngôn ngữ cơ thể - 7 bài học đơn giản làm chủ ngôn ngữ không lời, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Edward De Bono (2003). Sáu chiếc mũ tư duy. NXB Mũi Cà mau.

Lê Thị Bừng (2005) Những điều kỳ diệu về tâm lý con người, NXB Đại học Sư Phạm.

Travis Brandberry & Jean Greaves (2012), Thông minh cảm xúc – Nâng cao EQ để hạnh phúc và thành công, NXB Phụ nữ (Uông Xuân Vy dịch)....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Tâm lý học trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM