Luận án TS: Ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở

Luận án Ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam có liên quan đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh THCS; xây dựng cơ sở lí luận về ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh THCS; khảo sát, đánh giá thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh THCS; đề xuất một số kiến nghị giúp học sinh THCS ứng phó tích cực hơn với hành vi bạo lực học đường.

Luận án TS: Ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lí luận về ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh THCS, chỉ ra thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh THCS, trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị giúp học sinh THCS ứng phó tích cực hơn với hành vi bạo lực học đường.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các biểu hiện và cách ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở

Phạm vi nghiên cứu:

 • Nội dung nghiên cứu: hành vi bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh với học sinh; ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh THCS là nạn nhân của hành vi bạo lực học đường; ứng phó của học sinh THCS với hành vi bạo lực học đường nói chung; tiếp cận cấu trúc tâm lí 3 mặt (suy nghĩ, cảm xúc, hành động) để tìm hiểu các cách ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh THCS.
 • Địa bàn nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành tại 2 trường THCS thuộc Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (trường THCS L.L, trường THCS L.Q.Đ) và 2 trường THCS thuộc Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (trường THCS H.T và trường THCS M.M).

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Phương pháp chuyên gia

Phương pháp thảo luận nhóm tập trung

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Phương pháp phỏng vấn sâu

Phương pháp nghiên cứu trường hợp

Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học

2. Nội dung

2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Những nghiên cứu có liên quan đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở

Những nghiên có liên quan đến hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở

2.2 Cơ sở lí luận

Ứng phó

 • Khái niệm ứng phó
 • Phân loại ứng phó

Hành vi bạo lực học đường 

 • Khái niệm hành vi
 • Khái niệm bạo lực học đường
 • Khái niệm hành vi bạo lực học đường
 • Các loại hành vi bạo lực học đường 

Học sinh trung học cơ sở

 • Khái niệm học sinh trung học cơ sở
 • Một số đặc điểm tâm lí của học sinh trung học cơ sở 
 • Học sinh trung học cơ sở là nạn nhân của hành vi bạo lực học đường 

Khái niệm hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở

Khái niệm ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở

Các biểu hiện và cách ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở 

Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở 

 • Nhóm yếu tố tâm lí cá nhân
 • Nhóm yếu tố tâm lí xã hội

Các cách tiếp cận trong tham vấn tâm lí cho học sinh là nạn nhân của hành vi bạo lực học đường

2.3 Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Tổ chức nghiên cứu

 • Các giai đoạn nghiên cứu 
 • Địa bàn và mẫu nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu 
 • Phương pháp chuyên gia
 • Phương pháp thảo luận nhóm tập trung
 • Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 
 • Phương pháp phỏng vấn sâu
 • Phương pháp nghiên cứu trường hợp

2.4 Kết quả nghiên cứu thực tiễn

Thực trạng bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở 

 • Thực trạng chung các hình thức bị bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở
 • Thực trạng cụ thể các hình thức bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở
 • So sánh các hình thức bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở với các biến nhân khẩu 

Thực trạng ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở

 • Thực trạng chung các biểu hiện ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở
 • Thực trạng cụ thể các biểu hiện và các cách ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở
 • So sánh các biểu hiện ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở với các biến nhân khẩu
 • Mối tương quan giữa các biểu hiện ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở 

Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở 

 • Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở 
 • Dự báo sự thay đổi một số biểu hiện ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở trong mối tương quan với các yếu tố ảnh hưởng 

Nghiên cứu trường hợp về ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở 

 • Trường hợp 1: Học sinh bị bạn bè trêu chọc, chế giễu vì “tính cách giống con gái”
 • Trường hợp 2: Học sinh bị bạn bè gây áp lực vì học giỏi và làm lớp trưởng
 • Trường hợp 3: Học sinh bị bạn bè vu khống lấy trộm tiền

3. Kết luận 

Khi học sinh THCS bị bạo lực học đường, trước hết các em sẽ ứng phó bằng cách đương đầu, tìm kiếm sự trợ giúp, sau đó là cân bằng cảm xúc, tự an ủi bản thân, định hướng giải quyết vấn đề. Kìm nén cảm xúc, suy diễn vấn đề, trốn tránh vấn đề, cam chịu vấn đề, thể hiện cảm xúc và trả đũa/ tự làm hại là những cách ứng phó mà học sinh ít sử dụng khi gặp phải hành vi bạo lực học đường. Tức là, khi học sinh gặp phải hành vi bạo lực học đường, các em thường ứng phó bằng hành động tích cực, cảm xúc tích cực, suy nghĩ tích cực. Những biểu hiện ứng phó bằng suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc tiêu cực và đặc biệt là hành động tiêu cực không được học sinh đánh giá cao. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các biểu hiện ứng phó của học sinh với các biến địa bàn, giới tính và khối lớp. Giữa các biểu hiện ứng phó của học sinh có mối tương quan mạnh với nhau.

4. Tài liệu tham khảo

Lê Vân Anh (2013), Báo cáo đề tài nghiên cứu cấp Bộ: Giải pháp ngăn ngừa các hành vi bạo lực trong học sinh trung học phổ thông, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Trần Thị Tú Anh (2010), Bước đầu sử dụng “Thang đo ứng phó của trẻ vị thành niên (ACS)” để tìm hiểu đặc điểm ứng phó với khó khăn của trẻ vị thành niên thành phố Huế, Tạp chí Tâm lí học, Số tháng 10/2010, Tr 20-28.

Trần Thị Tú Anh (2012), Hành vi bạo lực học đường của học sinh THCS thành phố Huế, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế tâm lí học đường lần thứ 3: Phát triển mô hình và kỹ năng hoạt động tâm lí học đường, NXB ĐHSP TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Thanh Bình (2012), Các nguyên nhân ảnh hưởng đến hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở ở Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tâm lí học đường, Lí luận, Thực tiễn và định hướng phát triển, NXB Đại học sư phạm Hà Nội, Tr 63 - 65....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Tâm lý học trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM