Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 75: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập trang 86 VBT Toán 4 bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 75: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

1. Giải bài 1 trang 86 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

69104 : 56

60116 : 28

32570 : 24

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 86 VBT Toán 4 tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

a) 12054 : (45 + 37) = ………………

                                = ………………

b) 30284 : (100 – 33) = ………………

                                 = ………………

Phương pháp giải:

Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.  

Hướng dẫn giải:

a) 12054 : (45 + 37) = 12054 : 82

                                 = 147

b) 30284 : (100 – 33) = 30284 : 67

                                   = 452

3. Giải bài 3 trang 86 VBT Toán 4 tập 1

a) Viết số thích hợp vào ô trống:

b) Viết tiếp vào ô trống:

Trung bình mỗi ngày làm được…………….. sản phẩm.

Phương pháp giải:

a)- Số ngày làm việc trong 3 tháng bằng tổng số ngày làm việc trong 3 tháng 4, 5, 6.

- Số sản phẩm làm được trong 3 tháng bằng tổng số sản phẩm làm được trong 3 tháng 4, 5, 6.

b) Số sản phẩm trung bình mỗi ngày làm được bằng số sản phẩm làm được trong 3 tháng chia cho số ngày làm việc trong 3 tháng.

Hướng dẫn giải:

a) Số ngày làm việc trong cả 3 tháng là:

22 + 23 + 22 = 67 (ngày)

Số lượng sản phẩm của cả 3 tháng là:

4700 + 5170 + 5875 = 15 745

Vậy ta điền vào bảng như sau:

b) Trung bình mỗi ngày làm được số sản phẩm là:

15745 : 67 = 235 (sản phẩm)

Vậy trung bình mỗi ngày làm được 235 sản phẩm. 

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM