Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 58: Luyện tập

Nội dung giải bài tập trang 68 VBT Toán 4 Bài Luyện tập bên dưới đây sẽ giúp các em học thật tốt môn Toán. Qua tài liệu này các em sẽ nắm được phương pháp giải cụ thể của từng bài từ đó đưa ra lời giải phù hợp với đề ra. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 58: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 68 VBT Toán 4 tập 1

Tính bằng hai cách theo mẫu:

Mẫu: 452 × 39 = 452 × (30 + 9)

                       = 452 × 30 + 452 × 9

                       = 13560 + 4068 = 17628

          452 × 39 = 452 × (40 – 1 )

                       = 452 × 40 + 452 × 1

                       = 18080 -  452 = 17628

a) 896 × 23 = ………………

b) 547 × 38 = ………………

Phương pháp giải:

- Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

\(a \times (b +c) = a \times b + a \times c\)

- Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

\(a \times (b -c) = a \times b - a \times c\)

Hướng dẫn giải:

a) 896 × 23 = 896 × (20 + 3)

                 = 896 × 20 + 896 × 3

                 = 17920 + 2688

                 = 20608

  896 × 23 = 896 × (24 – 1 )

                 = 896 × 24 – 896 × 1

                 = 211504 – 896

                 = 20608

b) 547 × 38 = 547 × (30 + 8)

                  = 547 × 30 + 547 × 8

                  = 20786

547 × 38 = 547 × (39 – 1)

               = 547 × 39 - 547 × 1

               = 21333 – 547

               = 20786

2. Giải bài 2 trang 68 VBT Toán 4 tập 1

Một nhà hát có 10 lô ghế, mỗi lô ghế có 5 hàng, mỗi hàng có 20 ghế. Hỏi nhà hát đó có bao nhiêu ghế?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Lời giải:

- Muốn tìm số hàng ghế ta lấy số hàng ghế có trong 1 lô ghế nhân với số lô ghế.

- Muốn tìm số ghế ta lấy số ghế có trong 1 hàng nhân với số hàng ghế.

Hướng dẫn giải:

Nhà hát đó có số hàng ghế là :

5 × 10 = 50 (hàng ghế) 

Nhà hát đó có số ghế là:

50 × 20 = 1000 (ghế)

Đáp số: 1000 ghế.

3. Giải bài 3 trang 68 VBT Toán 4 tập 1

Khi ngồi trong ô tô, bạn Mai nhìn thấy một cây số ghi là: Hà Nội 1000km, khi đi qua cột cây đó Mai lại nhìn thấy mặt kia của cây số ghi: Thành phố Hồ Chí Minh 724km. Hỏi Mai đi từ Bắc vào Nam hay từ Nam ra Bắc và quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 724km là bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Lời giải:

Muốn tìm quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh ta lấy 724 cộng với 100.

Hướng dẫn giải:

Bạn Mai nhìn thấy cột ghi Hà Nội 1000 km tức là tại chỗ cột ghi đó đến Hà Nội còn 1000 km và từ đó về Thành phố Hồ Chí Minh còn 724km nữa. Vậy Mai đi từ Nam ra Bắc

Quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài là:

724 + 1000 = 1724 (km)

Đáp số: 1724 (km)

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM