Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 60: Luyện tập

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài Luyện tập trang 70 VBT Toán 4 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em vừa ôn tập được kiến thức vừa nâng cao kĩ năng làm bài hiệu quả để từ đó có phương pháp học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 60: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 70 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

37 × 96

539 × 38

2507 × 24

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép nhân từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 70 VBT Toán 4 tập 1

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số  vào biểu thức n × 78 rồi tính giá trị biểu thức đó.

Hướng dẫn giải:

3. Giải bài 3 trang 70 VBT Toán 4 tập 1

Một của hàng bán 16 kg gạo tẻ với giá 13800 đồng 1kg và 14 kg gạo nếp với giá 16200 đồng 1 kg. Hỏi sau khi bán số gạo trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Lời giải:

- Muốn tìm số tiền thu được khi bán gạo tẻ ta lấy giá tiền 1 kg gạo tẻ nhân với số kg gạo tẻ đã bán.

- Muốn tìm số tiền thu được khi bán gạo nếp ta lấy giá tiền 1 kg gạo nếp nhân với số kg gạo nếp đã bán.

- Muốn tìm tổng số tiền thu được ta lấy số tiền thu được khi bán gạo tẻ cộng với số tiền thu được khi bán gạo nếp.

Hướng dẫn giải:

Số tiền mà cửa hàng thu được khi bán gạo tẻ là:

13800 × 16 = 220 800 (đồng)

Số tiền mà cửa hàng thu được khi bán gạo nếp là:

16200 × 14 =  226 800 (đồng)

Tổng số tiền mà cửa hàng thu được là:

220800 + 226800 = 447 600 (đồng)

Đáp số: 447 600 đồng.

4. Giải bài 4 trang 70 VBT Toán 4 tập 1

Khối các lớp Một, Hai, Ba có 16 lớp, mỗi lớp trung bình 32 học sinh. Khối lớp Bốn, Năm có 16 lớp, mỗi lớp trung bình có 30 học sinh. Hỏi cả 5 khối có bao nhiêu học sinh?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Khối Một, Hai, Ba có 16 lớp

Trung bình có: 32 học sinh

Khối Bốn, Năm có 16 lớp

Trung bình có: 30 học sinh

Cả 5 khối có:…….học sinh?

Lời giải:

- Muốn tìm tổng số học sinh của khối các lớp Một, Hai, Ba ta lấy số học sinh trung bình mỗi lớp nhân với số lớp.

- Muốn tìm tổng số học sinh của khối các lớp Bốn, Năm ta lấy số học sinh trung bình mỗi lớp nhân với số lớp.

- Muốn tìm tổng số học sinh của 5 khối ta lấy tổng số học sinh của khối các lớp Một, Hai, Ba cộng với tổng số học sinh của khối các lớp Bốn, Năm.

Hướng dẫn giải:

Các khối Một, Hai, Ba có số học sinh là:

16 × 32 = 512 (học sinh)

Các khối Bốn, Năm có số học sinh là:

16 × 30 = 480 (học sinh)

Tổng số học snh có trong 5 khối là:

480 + 512 = 992 (học sinh)

Đáp số: 992 học sinh.

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM