Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 74: Luyện tập

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 4 nội dung giải bài tập bài Luyện tập trang 85 bên dưới đây, thông qua tài liệu này các em sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, bên cạnh đó các em còn nắm được phương pháp giải các bài tập và vận dụng vào giải các bài tập tương tự.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 74: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 85 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

1820 : 35

3388 : 49

3960 : 52

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 85 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

8228 : 44

9280 : 57

8165 : 18

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Hướng dẫn giải:

3. Giải bài 3 trang 85 VBT Toán 4 tập 1

Tính bằng hai cách:

a) 216 : (8 × 9) = ………………

                         = ………………

    216 : (8×9) = ………………

                      = ………………

b) 476: (17×4) = ………………

                       = ………………

476 : (17×4) = ………………

                    = ………………

Phương pháp giải:

Cách 1: Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng cách chia một số cho một tích:

a : (b × c) = (a : b) : c = (a : c) : b

Hướng dẫn giải:

a) 216 : (8 × 9) = 216 : 72

                         = 3

    216 : (8 × 9) = 216 : 8 : 9

                      = 27 : 9

                      = 3

b) 476: (17 × 4) = 476 : 68

                       = 7

476 : (17 × 4) = 476 : 17 : 4

                     = 28 : 4

                     = 7

4. Giải bài 4 trang 85 VBT Toán 4 tập 1

Ba bạn cùng mua một số bút như nhau và tất cả phải trả 9000 đồng. Tính giá tiền mỗi cái bút biết rằng mỗi bạn mua 2 cái bút.

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Lời giải:

- Muốn tìm tổng số bút ba bạn đã mua ta lấy số bút mỗi bạn đã mua nhân với 3.

- Muốn tìm giá tiền một cái bút ta lấy số tiền phải trả chia cho tổng số bút ba bạn đã mua

Hướng dẫn giải:

Số bút mà 3 bạn đã mua là:

2 × 3 = 6 (cái bút)

Giá tiền của một cái bút là:

9000 : 6 = 1500 (đồng)

Đáp số: 1500 đồng.

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM