Đồ án: Tìm hiểu phương pháp phát hiện biên cho ảnh đa cấp xám và ảnh màu

Đồ án Tìm hiểu phương pháp phát hiện biên cho ảnh đa cấp xám và ảnh màu giới thiệu tổng quan về xử lý ảnh và biên; tìm hiểu phương pháp phát hiện biên cho ảnh đa mức xám; phương pháp phát hiện biên cho ảnh màu; phương pháp phát hiện biên theo Wavelet; cài đặt thử nghiệm và nhận xét.

Đồ án: Tìm hiểu phương pháp phát hiện biên cho ảnh đa cấp xám và ảnh màu

1. Mở đầu

Trong hai thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến một sự tăng trưởng bùng nổ trong đa dạng cả về kỹ thuật và phạm vi của các ứng dụng xử lý ảnh. Xử lý ảnh là một trong những chuyên ngành quan trọng và lâu đời của Công nghệ thông tin. Xử lý ảnh được áp dụng trong nhiều lĩnh khác nhau như y học, vật lý, hoá học, tìm kiếm tội phạm, trong quân sự và trong một số lĩnh vực khác... Phần lớn con người thu nhận thông tin bằng thị giác, cụ thể đó là các hình ảnh. Vì vậy xử lý ảnh là vấn đề không thể thiếu và hết sức quan trọng để thu được hình ảnh tốt hơn, đẹp hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin khác nhau của người nhận. Tuy nhiên biên cạnh việc xử lý ảnh xám, phạm vi xử lí ảnh màu thỉnh thoảng vẫn còn được che phủ, mặc dù đã trở thành phổ biến, người tiêu dùng lựa chọn các tiện ích trong ảnh màu hơn ảnh xám truyền thống. Với những tiến bộ trong bộ cảm biến hình ảnh, truyền hình kỹ thuật số, cơ sở dữ liệu hình ảnh, video, đa phương tiện và hệ thống, và với sự gia tăng của máy in màu, hiển thị hình ảnh màu sắc, các thiết bị DVD, và đặc biệt là máy ảnh kỹ thuật số và hình ảnh kích hoạt điện tử tiêu dùng, xử lý ảnh màu dường như đã trở thành trọng tâm chính của hội nghiên cứu xử lý ảnh.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về xử lý ảnh và biên

Tổng quan về xử lý ảnh 

 • Xử lý ảnh là gì?
 • Các quá trình cơ bản trong hệ thống xử lý ảnh
 • Một số vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh

Nâng cao chất lượng ảnh và toán tử không gian

 • Làm trơn nhiễu bằng lọc tuyến tính
 • Làm trơn nhiễu bằng lọc phi tuyến
 • Lọc thông thấp, thông cao và lọc giải thông

Tổng quan về biên

 • Biên và các kiểu biên cơ bản
 • Vai trò của biên trong nhận dạng

2.2 Phương pháp phát hiện biên cho ảnh đa mức xám

Giới thiệu

Quy trình phát hiện biên

Phương pháp phát hiện biên cơ bản

 • Phương pháp phát hiện biên Gradient
 • Phương pháp phát hiện biên Laplace

Phương pháp phát hiện biên nâng cao

 • Phương pháp phát hiện biên Canny
 • Phương pháp phát hiện biên Wavelet

2.3 Phương pháp phát hiện biên cho ảnh màu

Cơ sở phát hiện biên ảnh màu 

Mô hình ba màu

Các phương pháp phát hiện biên ảnh màu 

 • Toán tử Vector Gradient
 • Phương pháp Vector Field
 • Bộ dò biên Vector Order-Statistic

2.4 Phương pháp phát hiện biên theo Wavelet

Giới thiệu

Biến đổi Wavelet liên lục (The Continuous Wavelet Transform – CWT) 

MRA – Multi-resolution Analysis

Xây dựng một Wavelet

Phân hoạch và tái thiết wavelet

Biến đổi Wavelet rời rạc (DWT – Discrete Wavelet Transform )

Phương pháp phát hiện biên DWT

2.5 Cài đặt thử nghiệm và nhận xét

So sánh các phương pháp phát hiện biên (Gradient. Laplace, Canny) 

Cài đặt thử nghiệm chương trình Wavelet Transform

3. Kết luận

Trong quá trình tìm hiểu tài liệu và thực hiện luận văn dưới sự định hướng của thầy hướng dẫn luận văn đã đạt được một số kết quả như sau:

 • Tìm hiểu được một cách tổng quan các vấn đề về XLA và phát hiện biên ảnh. Hệ thống hoá các phương pháp phát hiện biên. Đưa ra nhận xét, đánh giá các phương pháp phát hiện biên và có lựa chọn phương pháp phù hợp với từng loại ảnh.
 • Đặc biệt việc phát hiện biên sử dụng phương pháp Wavelet và sự kết hợp giữa chúng đã phần nào đạt kết quả tốt hơn trong việc phát hiện biên nhưng chúng vẫn còn bộc lộ một số nhược điểm cần phải khắc phục.
 • Bằng cách hiểu bản chất của từng phương pháp, em đã cài đặt và chạy thử nghiệm đối với một số phương pháp phát hiện biên.

4. Tài liệu tham khảo

Ts. Đỗ Năng Toàn & Ts. Phạm Việt Bình – “Giáo trình môn học Xử lý ảnh” – Đại Học Thái Nguyên – 2007

Lương Mạnh Bá & Nguyễn Thanh Thủy – “Nhập môn Xử lý ảnh số” – Nxb Khoa học và Kỹ thuật.

Nguyễn Quang Sơn – “Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên” – Luận văn thạc sĩ CNTT – Đại học Thái Nguyên.

John Canny - “A computational approach to edge detection” - Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on., PAMI-8(6):679–698, Nov. 1986

O. Rebecca Vincent & Olusegun Folorunso - “A Descriptive Algorithm for Sobel Image Edge Detection” – Processings of Informing Science & IT Education Conference (InSITE) 2009....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM