Đồ án: Tìm hiểu bài toán làm trơn ảnh

Đồ án Tìm hiểu bài toán làm trơn ảnh trình bày khái quát về xử lý ảnh và làm trơn ảnh; một số kỹ thuật làm trơn ảnh phổ biến; chương trình ứng dụng và một số kết quả thu được.

Đồ án: Tìm hiểu bài toán làm trơn ảnh

1. Mở đầu

Phần lớn con người thu nhận thông tin bằng thị giác, cụ thể đó là các hình ảnh. Vị vậy xử lý ảnh là vấn đề không thể thiếu và hết sức quan trọng để thu được hình ảnh tốt hơn, đẹp hơn nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin khác nhau của người nhận. Trong xử lý ảnh, để có được những bức ảnh như vậy cần phải trải qua rất nhiều công đoạn, làm trơn ảnh là giai đoạn tiền xử lý rất quan trọng vì nếu không trải qua giai đoạn này ảnh sẽ không đạt được hiệu quả tối ưu như mong muốn. Mục đích của việc làm trơn ảnh là lọc nhiễu và giảm bớt những phần tử (không mong muốn) ảnh hưởng đến thông tin hữu ích và chất lượng của ảnh. Đây là vấn đề được quan tâm, và hứa hẹn được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn của cuộc sống, đặc biệt là trong giai đoạn đất nước ta đang từng bước phát triển và đi lên nên việc nghiên cứu vấn đề này là rất cần thiết

2. Nội dung

2.1 Khái quát về xử lý ảnh và làm trơn ảnh

Khái quát về xử lý ảnh 

 • Xử lý ảnh
 • Một số vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh

Làm trơn ảnh 

 • Bài toán làm trơn ảnh
 • Các kỹ thuật chính được dùng làm trơn ảnh
 • Ứng dụng của làm trơn ảnh

2.2 Kỹ thuật làm trơn ảnh

Làm trơn nhiễu bằng lọc tuyến tính (Linear Filter) 

 • Lọc trung bình không gian (Mean Filter, Average Filer) 
 • Lọc thông thấp (Low pass Filter)
 • Lọc đồng hình (Homomorphie Filter) 
 • Gaussian Blur

Làm trơn bằng lọc phi tuyến 

 • Lọc trung vị (Median Filter)
 • Lọc ngoài (Outlier Filter)
 • Loại bỏ đốm nhiễu Crimmins (Crimmins Speckle Removal) 
 • Bộ lọc giữ biên (Kuwahara Filter)

2.3 Chương trình thử nghiệm

Bài toán 

Phân tích và thiết kế 

Chương trình làm trơn ảnh v.01

3. Kết luận

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án dưới sự định hướng của thầy hướng dẫn, đồ án đã tìm hiểu được một cách tổng quan về xử lý ảnh và bài toán làm trơn ảnh, và một số kỹ thuật làm trơn ảnh. Dựa vào những tài liệu tìm được em đã tiến hành cài đặt chương trình thử nghiệm, xây dựng thuật toán xử lý lọc trung bình và lọc trung vị. Chương trình thử nghiệm cho kết quả khả quan, ảnh sau khi xử lý đã được làm trơn hơn so với ảnh gốc, tuy nhiên kết quả vẫn còn thiếu sót và em cảm thấy khi ứng dụng vào thực tế sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn.

4. Tài liệu tham khảo

Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình (2007), Giáo trình xử lý ảnh, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy (2007), Nhập môn xử lý ảnh số, Nhà xuất bản KHKT.

Nguyễn Quang Hoan (2006), Tài liệu đào tạo từ xa Xử lý ảnh

Narenda, Patrenahali M. A Separable Median Filter for Image Noise SmoothingPattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on. Pages 20- 29...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM