Đồ án: Kỹ thuật giấu ảnh màu trong ảnh màu

Đồ án Kỹ thuật giấu ảnh màu trong ảnh màu giới thiệu về một số định nghĩa giấu thông tin môi trường giấu tin, sơ lược về mô hình giấu tin cơ bản; tìm hiểu giấu ảnh màu trong ảnh màu và cài đặt thử nghiệm.

Đồ án: Kỹ thuật giấu ảnh màu trong ảnh màu

1. Mở đầu

Cuộc cách mạng thông tin kỹ thuật số đã đem lại những thay đổi sâu sắc trong xã hội và trong cuộc sống của chúng ta. Những thuận lợi mà thông tin kỹ thuật số mang lại cũng sinh ra những thách thức và cơ hội mới cho quá trình đổi mới. Sự ra đời những phần mềm có tính năng rất mạnh, các thiết bị mới như máy ảnh kỹ thuật số, máy quét chất lượng cao, máy in, máy ghi âm kỹ thuật số, v.v…, đã với tới thế giới tiêu dùng rộng lớn để sáng tạo, xử lý và thưởng thức các dữ liệu đa phương tiện (multimedia data). Mạng Internet toàn cầu đã biến thành một xã hội ảo nơi diễn ra quá trình trao đổi thông tin trong mọi lĩnh vực chính trị, quân sự, quốc phòng, kinh tế, thương mại… Và chính trong môi trường mở và tiện nghi như thế xuất hiện những vấn nạn, tiêu cực đang rất cần đến các giải pháp hữu hiệu cho vấn đề an toàn thông tin như nạn ăn cắp bản quyền, nạn xuyên tạc thông tin, truy nhập thông tin trái phép v.v.. Đi tìm giải pháp cho những vấn đề này không chỉ giúp ta hiểu thêm về công nghệ phức tạp đang phát triển rất nhanh này mà còn đưa ra những cơ hội kinh tế mới cần khám phá.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về giấu tin trong ảnh

Định nghĩa giấu thông tin

  • Định nghĩa
  • Phân loại các kỹ thuật giấu tin 

Môi trường giấu tin

  • Giấu tin trong ảnh
  • Giấu tin trong audio
  • Giấu thông tin trong video 
  • Giấu thông tin trong văn bản dạng text 

Biến đổi ảnh từ miền không gian sang miền tần số sóng nhỏ

Phương pháp đánh giá chất lượng ảnh bằng PSNR(peak signal - to - noise ratio)

2.2 Giấu ảnh màu trong ảnh màu

Giới thiệu

Thuật toán giấu tin

Thuật toán tách tin

Ví dụ minh họa

2.3 Cài đặt thử nghiệm

Môi trường cài đặt 

Giao diện chương trình

Thử nghiệm chương trình

Nhận xét

3. Kết luận

Báo cáo trình bày tổng quan về giấu thông tin trong ảnh màu, một trong những lĩnh vực còn khá mới mẻ hiện nay. Đã có rất nhiều phương pháp được đưa ra để giải quyết vấn để trên, chúng được phân thành 2 loại:

  • Giấu tin trên miền không gian: thông tin được giấu trực tiếp trên các điểm ảnh, đây là những kỹ thuật nhằm bảo mật thông tin được giấu áp dụng cho truyền thông tin mật.
  • Giấu tin trên miền biến đổi: ảnh sẽ được biến đổi sang miền khác sau đó thông tin được nhúng vào miền biến đổi rồi biến đổi ngược trở lại thành ảnh, đây là những kỹ thuật nhằm bảo vệ ảnh được giấu thường áp dụng để xác thực ảnh.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Xuân Huy, Trần Quốc Dũng, Giáo trình giấu tin và thuỷ vân ảnh, Trung tâm thông tin tư liệu, TTKHTN - CN 2003

Ingemar Cox, Jeffrey Bloom, Matthew Miller, Ton Kalker, Jessica Fridrich, Digital Watermarking and Steganography, Morgan Kaufmann, 2008.

Yedla dinesh, Addanki purna ramesh, Efficient Capacity Image Steganography by Using Wavelets, International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) ISSN: 2248-9622, Vol. 2, Issue 1, Jan-Feb 2012, pp.251-259....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM