Đồ án: Xây dựng hệ thống quản lý cấu hình máy tính trong mạng LAN

Đồ án Xây dựng hệ thống quản lý cấu hình máy tính trong mạng LAN giới thiệu về mạng máy tính; tìm hiểu về phương pháp lập trình Socket; phân tích và thiết kế hệ thống.

Đồ án: Xây dựng hệ thống quản lý cấu hình máy tính trong mạng LAN

1. Mở đầu

Trong những năm gần đây, mạng máy tính ngày càng trở nên phổ biến. Việc liên kết các máy tính trên môi trường mạng cũng như liên kết các mạng lại với nhau đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích trong công việc cũng như trong học tập nghiên cứu, giải trí.Chúng ta có thể sử dụng các tài nguyên sẵn có được chia sẻ như file server, printer, máy fax,..môi trường mạng còn là một môi trường thông tin nhanh chóng và tiện lợi nhờ vào các cơ chế truyền thông trên mạng như: e-mail, www… Cùng với sự phát triển của mạng máy tính là sự bùng nổ về số lượng máy tính được sử dụng trong các tổ chức, doanh nghiệp, trường học,… với cấu hình cao, các kỹ thuật hiện đại và việc trao đổi thông tin giữa các máy tính trong mạng trở lên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc quản lý cũng gặp không ít khó khăn đặc biệt là quản lý về cấu hình của máy tính trong các phòng ban, trường học...

2. Nội dung

2.1 Mạng máy tính

Định nghĩa mạng máy tính

Nhu cầu phát triển máy tính

Phân loại mạng máy tính

 • Mạng cục bộ LAN (Local Area Network)
 • Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network)

Phân loại mô hình xử lý mạng

 • Mô hình xử lý mạng tập trung
 • Mô hình xử lý mạng phân phối
 • Mô hình xử lý mạng cộng tác

Các mô hình quản lí mạng

 • Workgroup 
 • Domain

Các mô hình ứng dụng mạng

 • Mạng ngang hàng (peer to peer)
 • Mạng khách chủ (Client – Server)

Kiến trúc mạng cục bộ

 • Hình trạng mạng (Network Topology) 
 • Mạng hình sao (Star)
 • Mạng trục tuyến tính (Bus)
 • Mạng hình vòng (Ring)

Giao thức mạng

 • Giao thức IP( Internet Protocol )
 • Giao thức TCP (Transmission Control Protocol) 
 • Giao thức UDP (User Datagram Protocol)

Các giao thức truy cập đường truyền trên mạng LAN 

 • Giao thức chuyển mạch (yêu cầu và chấp nhận)
 • Giao thức đường dây đa truy cập với cảm nhận va chạm
 • Giao thức dùng thẻ bài vòng (Token ring)
 • Giao thức dùng thẻ bài cho dạng đường thẳng (Token bus)

2.2 Phương pháp lập trình Socket

Socket 

 • Định nghĩa
 • Phân loại
 • Chức năng
 • Nguyên lý hoạt động
 • Cơ chế vận hành của mô hình Client-Server 

Lập trình Socket

 • Giới thiệu về NameSpace System.Net và System.Net.Sockets
 • Sử dụng các lớp hỗ trợ được xây dựng từ lớp Socket
 • Sử dụng Thread trong các ứng dụng mạng

2.3 Phân tích và thiết kế hệ thống

Mô tả bài toán 

Phân tích và thiết kế hệ thống

 • Phân tích và thiết kế các chức năng chương trình
 • Thiết kế các lớp

Một số giao diện chương trình

 • Giao diện phía Client 
 • Giao diện phía Server

Hướng dẫn sử dụng

3. Kết luận

Đồ án đã sử dụng các hàm có sẵn trong môi trường MS Visual Studio 2005 từ đó xây dựng được ứng dụng truyền file giữa hai máy tính (Client - Server) theo giao thức TCP/ IP và thực hiện lưu trữ, quản lý thông tin các cấu hình máy tính trong mạng LAN. Đồ án đã đạt được các yêu cầu đề ra như sau:

Về mặt lý thuyết:

 • Hệ thống lại các kiến thức về mạng căn bản.
 • Tìm hiểu phương pháp lập trình socket trên mạng LAN.

Về mặt thực nghiệm: Xây dựng được hệ thống quản lý cấu hình máy tính trong mạng LAN.

Những vấn đề còn tồn tại cần được giải quyết : Phần thực nghiệm mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng một ứng dụng truyền file giữa các máy tính trong mạng LAN theo giao thức TCP/ IP và file truyền được là các file có định dạng .xml với kích thước nhỏ, tốc độ truyền chưa cao…

4. Tài liệu tham khảo

Ban biên dịch Vn-Guide, Mạng căn bản, Nhà xuất bản Thống Kê.

Nguyễn Ngọc Bình Phương, Thái Thanh Phong, Các giải pháp lập trình C#, Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

Phạm Hồng Thư (2008-2010), Đồ án Tốt Nghiệp, Trường ĐHDL Hải Phòng

Brian Brown(1996-2000). Networking Fundamentals About This Courseware.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM