Đồ án: Tìm hiểu phương pháp tra cứu ảnh y tế

Đồ án Tìm hiểu phương pháp tra cứu ảnh y tế giới thiệu tổng quan về tra cứu ảnh; một số phương pháp tìm kiếm ảnh và tra cứu ảnh y tế.

Đồ án: Tìm hiểu phương pháp tra cứu ảnh y tế

1. Mở đầu

Cùng với sự bùng nổ thông tin trên web và sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số, lượng ảnh lưu trữ trên Web cũng tăng một cách nhanh chóng. Vì vậy, việc xây dựng các hệ thống tìm kiếm là rất cần thiết. Các công cụ tìm kiếm ảnh thường dựa vào hai đặc trưng chính là văn bản đi kèm ảnh hoặc nội dung ảnh. Một số công cụ tìm kiếm ảnh theo văn bản đi kèm như Google Image Search, Yahoo!, MSN,…Một số công cụ tìm kiếm ảnh dựa vào nội dung ảnh như Google Image Swirl, Bing, Tiltomo, Tineye,… Tìm kiếm ảnh theo nội dung đã nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học. Khi số lượng ảnh trong một bộ sưu tập còn ít, việc nhận diện một bức ảnh hay việc so sánh sự giống và khác nhau giữa nhiều bức ảnh có thể thực hiện được bằng mắt thường, tuy nhiên khi có số lượng rất lớn ảnh thì việc so sánh bằng mắt thường là rất khó khăn, đòi hỏi phải có những phương pháp hiệu quả và chính xác hơn.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về tra cứu ảnh

Giới thiệu về tra cứu ảnh 

Mô hình hệ thống tra cứu ảnh theo nội dung 

Ứng dụng của tra cứu ảnh theo nội dung

2.2 Một số phương pháp tìm kiếm ảnh 

Phương pháp trích chọn theo mầu sắc tổng thể và cục bộ

 • Không gian màu
 • Lượng tử hoá màu 
 • Các moment màu 
 • Biểu đồ màu (Color Histogram)

Phương pháp trích chọn đặc trưng theo kết cấu

 • Các đặc trưng Tamura
 • Các đặc trưng Wold
 • Mô hình tự thoái lui đồng thời (mô hình SAR)
 • Ma trận đồng khả năng (Co - occurrence matrix)
 • Lọc Gabor
 • Biến đổi dạng sóng (wavelet transform)

Phương pháp trích chọn đặc trưng theo hình dạng 

 • Biên và các phương pháp phát hiện biên 
 • Xử lý ảnh trong miền tần số và biến đổi Fourier

Độ đo khoảng cách và độ đo tương tự

 • Độ đo khoảng cách
 • Độ đo tương tự

Đánh giá hiệu năng của hệ thống tra cứu ảnh

2.3 Tra cứu ảnh y tế

Tìm hiểu đặc trưng của ảnh y tế

Tác dụng của tra cứu ảnh y tế

Chương trình mô phỏng 

Khả năng mở rộng của chương trình 

 • Những hạn chế của chương trình
 • Khả năng mở rộng

3. Kết luận

Đồ án đã trình bày một vài kỹ thuật nền tảng của các hệ thống tra cứu ảnh theo nội dung bao gồm mô tả nội dung trực quan, đánh giá độ tương tự và đánh giá hiệu năng hệ thống, trong đó nhấn mạnh vào các kỹ thuật mô tả các đặc điểm trực quan. Các đặc điểm trực quan tổng quát được sử dụng nhiều nhất trong các hệ tra cứu ảnh theo nội dung là màu sắc, kết cấu, hình dạng. Màu sắc thường được biểu diễn thông quan histogram màu, sơ đồ tương quan màu, véc tơ gắn kết màu và các moment màu trong một không gian màu nhất định. Kết cấu có thể được biểu diễn thông qua đặc điểm Tamura, phân tích Wold, mô hình SAR, biến đổi Gabor và biến đổi dạng sóng. Hình dạng có thể biểu diễn thông qua mô tả Fourier.

4. Tài liệu tham khảo

Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thuỷ (2003), Nhập môn xử lý ảnh số, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.

Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình (2008). Xử lý ảnh. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật

Cheng Chang, Liu Wenyin, Hongjiang Zhang (2001), Image retrieval base on region shape similarity, Microsoft Research China, www.eecs.berkeley.edu/~cchang/docs/Spie01.pdf.

Colin C. Venteres and Dr. Matthew Cooper, A Review of Content-Based Image Retrieval Systems, http://www.jtap.ac.uk/reports/htm/jtap-054.html....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM