Đồ án: Một số bài toán về an toàn thông tin trong giai đoạn kiểm phiếu điện tử

Đồ án Một số bài toán về an toàn thông tin trong giai đoạn kiểm phiếu điện tử trình bày các khái niệm cơ bản; tìm hiểu một số bài toán về an toàn thông tin và vấn đề chia sẻ khóa bí mật.

Đồ án: Một số bài toán về an toàn thông tin trong giai đoạn kiểm phiếu điện tử

1. Mở đầu

Đồ án tốt nghiệp này trình bày một số hiểu biết cơ bản về bỏ phiếu và bỏ phiếu điện tử, tình hình triển khai bỏ phiếu điện tử ở Việt Nam. Qua đó giúp người đọc hiểu thêm về quá trình kiểm phiếu, đồng thời cũng giúp hình dung được viễn cảnh bỏ phiếu điện tử ở Việt Nam. Đồ án cũng trình bày những kiến thức tổng quát về phương pháp mã hóa khóa công khai, một phương pháp được sử dụng rộng rãi trong việc mã hóa văn bản và chữ ký số. Cùng với chữ ký số, hệ thống PKI (Cơ sở hạ tầng khóa công khai) cũng được giới thiệu giúp người đọc hiểu được phần nào cốt lõi của việc đảm bảo an toàn thông tin trong giai đoạn kiểm phiếu điện tử.

2. Nội dung

2.1 Các khái niệm cơ bản

Tổng quan về bỏ phiếu điện tử

 • Khái niệm về bỏ phiếu
 • Khái niệm bỏ phiếu điện tử
 • Các thành phần trong hệ thống bỏ phiếu điện tử
 • Các giai đoạn bỏ phiếu điện tử
 • Thực trạng bỏ phiếu điện tử ở Việt Nam
 • và thế giới

Tổng quan về an toàn thông tin

 • Sự cần thiết của bảo đảm an toàn thông tin
 • Khái niệm an toàn thông tin

Các phương pháp bảo vệ thông tin

Phương pháp mã hóa

 • Tổng quan về mã hóa dữ liệu
 • Mã hóa
 • Hệ mã hóa đối xứng – cổ điển
 • Hệ mã hóa đối xứng DES

Chữ kí số

 • Định nghĩa
 • Phân loại “Chữ ký số”
 • Lịch sử
 • Các ưu điểm của chữ ký số
 • Tình trạng hiện tại – pháp luật và thực tế
 • Đăng ký, sử dụng và thẩm tra chữ ký số
 • Một vài thuật toán dùng trong chữ ký số

Hạ tầng mật mã khóa công khai (PKI)

 • Tổng quan về PKI
 • Các thành phần của PKI
 • Mục tiêu và các chức năng của PKI
 • Các dịch vụ PKI

2.2 Một số bài toán về an toàn thông tin

Một số bài toán

 • Bài toán thông gian giữa người kiểm phiếu và ứng viên
 • Bài toán thông gian giữa người ứng viên và cử tri

Cách giải quyết

 • Bảo vệ nội dung lá phiếu, phòng tránh xem trộm
 • Bảo vệ nội dung lá phiếu, phòng tránh sửa đổi trái phép

2.3 Vấn đề chia sẻ khóa bí mật

Sơ đồ chia sẻ bí mật sơ khai

Sơ đồ chia sẻ bí mật tầm thường

Sơ đồ chia sẻ bí mật có ngưỡng giới hạn

3. Kết luận

Đồ án tốt nghiệp đã thực hiện được những nội dung chính sau:

 • Tìm hiểu một số phương pháp bảo vệ thông tin: Mã hóa dữ liệu; Chữ ký số; Hạ tầng mật mã khóa công khai (PKI)
 • Tìm hiểu một số bài toán về an toàn thông tin trong giai đoạn kiểm phiếu điện tử.
 • Tìm hiểu về vấn đề "Chia sẻ bí mật".

4. Tài liệu tham khảo

GS Phan Đình Diệu, Giáo trình Lý thuyết Mật Mã & An toàn thông tin, NXB Đại học quốc gia Hà nội 2006.

PGS.TS Trịnh Nhật Tiến, Giáo trình An toàn dữ liệu, 2008.

PGS.TS Trịnh Nhật Tiến, ThS. Trƣơng thị Thu Hiền, “Mã hóa đồng cấu và ứng dụng”, ĐHQG Hà Nội, 10/2003.

http://www.vi.wikipedia.org/wiki/Chữ_ký_số

http://www.vi.wikipedia.org/wiki/Mã_hóa

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM