Đồ án: Tìm hiểu phương pháp trích chọn dấu hiệu của ảnh dựa vào đặc trưng hình dạng

Đồ án Tìm hiểu phương pháp trích chọn dấu hiệu của ảnh dựa vào đặc trưng hình dạng trình bày tổng quan về tra cứu ảnh dựa trên nội dung và giới thiệu một số hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung; trình bày một số phương pháp biểu diễn hình dạng và cách phân loại các phương pháp biểu diễn hình dạng; tìm hiểu hai phương pháp trích chọn dấu hiệu của ảnh dựa vào đặc trưng hình dạng; thực nghiệm và một số kết quả đạt được.

Đồ án: Tìm hiểu phương pháp trích chọn dấu hiệu của ảnh dựa vào đặc trưng hình dạng

1. Mở đầu

Trong thực tế, bài toán tra cứu ảnh có rất nhiều ứng dụng quan trọng, ví dụ như so sánh mẫu vân tay, tìm kiếm ảnh tội phạm... được áp dụng trong ngành khoa học hình sự, cơ sở dữ liệu ảnh về địa lý, y học.... làm cho lĩnh vực nghiên cứu này phát triển nhanh trong công nghệ thông tin. Tuy nhiên khi số lượng ảnh được lưu trữ trở nên rất lớn thì vấn đề là phải có những phương pháp tổ chức cơ sở dữ liệu ảnh tốt cùng với những kỹ thuật tìm kiếm, tra cứu ảnh hiệu quả, có độ chính xác cao và có hiệu năng tốt. Việc tìm kiếm được một bức ảnh mong muốn trong hàng triệu bức ảnh là rất khó khăn, đòi hỏi phải có những phương pháp hiệu quả và chính xác. Một trong những phương pháp được nhiều người quan tâm nghiên cứu hiện nay là phương pháp “Tra cứu ảnh dựa theo nội dung” (Content-Based Image Retrieval). Ý tưởng phương pháp này là trích chọn các đặc điểm dựa vào nội dung trực quan của ảnh như màu sắc, kết cấu, hình dạng và bố cục không gian của ảnh để làm cơ sở cho việc tra cứu, sắp xếp, tổ chức cơ sở dữ liệu ảnh.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về tra cứu ảnh dựa trên nội dung

Tra cứu thông tin trực quan

Các thành phần chính của một hệ thống CBIR

Các chức năng cơ bản của hệ thống CBIR. 

Một số phương pháp tra cứu ảnh dựa trên nội dung

Một số hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung.

 • Hệ thống QBIC (Query By Image Content)
 • Hệ thống Photobook
 • Hệ thống VisualSEEK và WebSEEK. 
 • Hệ thống RetrievalWare
 • Hệ thống Imatch

2.2 Các phương pháp biểu diễn hình dạng

Giới thiệu

Kỹ thuật biểu diễn hình dạng dựa trên biên

 • Phương pháp toàn cục
 • Phương pháp cấu trúc

Kỹ thuật biểu diễn hình dạng dựa trên vùng

 • Phương pháp toàn cục
 • Phương pháp cấu trúc

2.3 Một số phương pháp trích chọn

Giới thiệu. 

Phương pháp trích chọn đặc trưng dựa trên đường biên

 • Mã xích (chain code)
 • Shape number
 • Đối sánh các shape number

Phương pháp trích chọn đặc trưng dựa trên vùng

 • Đồ thị xương
 • Đối sánh đồ thị xương
 • Nhận xét

2.4 Thực nghiệm

Môi trường thử nghiệm

Một số kết quả thu được

 • Giao diện chương trình
 • Kết quả trên một số đối tượng khác nhau
 • Một số nhận xét về chương trình

3. Kết luận

Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu đồ án đã trình bày được một số vấn đề sau:

 • Về lý thuyết: Trình bày tổng quan tra cứu ảnh dựa trên nội dung; một số phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh dựa trên hình dạng và đặc biệt trình bày cụ thể phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh dựa trên xương.
 • Về thực nghiệm, em đã cài đặt thử nghiệm chương trình chuyển đổi từ xương của ảnh sang biểu diễn bằng đồ thị nhằm mục đích phục vụ cho việc đối sánh và tra cứu ảnh.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, thời gian không có nhiều, năng lực chuyên môn còn nhiều hạn chế, nên đề tài mới chỉ dừng lại ở mức đọc, dịch hiểu và tìm hiểu tóm lược về phương pháp mà chưa thể cài đặt hoàn thiện chương trình. Nếu có điều kiện, em sẽ tìm đọc tài liệu để nghiên cứu nhằm tổng hợp nhiều phương pháp và đưa ra được những đánh giá kết luận dựa trên những gì đã tìm hiểu được và hoàn thiện chương trình hơn nữa.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Thị Hoàn, “Phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh trong thuật toán học máy tìm kiếm ảnh áp dụng vào bài toán tìm kiếm sản phẩm.” Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Công nghệ, 2010.

Bùi Thị Thúy Nga, “Tìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng và ứng dụng cho tra cứu ảnh theo nội dung.” Đồ án tốt nghiệp, Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011.

H.Blum, “Biological Shape and Visual Science,” J. Theoretical Bilogy, vol. 38, pp. 205-287, 1973

X.Bai and Longin Jan Latecki, “Path Simalarity Skeleton Graph Matching,” IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2008.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM