Đồ án: Tìm hiểu và xây dựng trang web mẫu quảng bá thương hiệu cho các công ty

Đồ án Tìm hiểu và xây dựng trang web mẫu quảng bá thương hiệu cho các công ty khảo sat và đưa ra cơ sở lí thuyết xây dựng bài toán; trình bày chức năng hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu; cài đặt hệ thống thử nghiệm.

Đồ án: Tìm hiểu và xây dựng trang web mẫu quảng bá thương hiệu cho các công ty

1. Mở đầu

1.1 Đặt vấn đề

Những lợi ích mà internet mang lại cho các doanh nghiệp là không hề nhỏ xong với những công ty nhỏ, cơ sở hạ tầng thấp thì việc xây dựng cho mình một Website để quảng bá hình ảnh của công ty đến với tất cả mọi người là điều khó khăn vì kinh phí để xây dựng một website là không nhỏ, và cần có người quản trị web site giỏi, thành thạo về lĩnh vực này. Để giả quyết vấn đề này thì việc đưa ra 1 trang web mẫu ứng dụng trong việc quảng bá hình ảnh công ty thực sự là rất hữu ích, nó đáp ứng được nhu cầu tối thiểu nhất về mục đích quảng bá hình ảnh của các công ty với giá thành hợp lý nhất, mà giao diện dễ sử dụng. Khi sử dụng người dùng chỉ cần thay đổi, chỉnh sửa một chút về các chức năng website theo ý mình và cập nhập nội dung là có thể tạo ra một trang web riêng cho công ty mình đồng thời việc quản lý nội dung web site sẽ dẽ dàng hơn.

1.2 Phương pháp giải

Tìm hiểu các kỹ thuật thiết kế web ứng dụng cho giới thiệu, quảng bá hình ảnh công ty

Khảo sát nhu cầu và các website có sẵn tại Việt Nam, đưa ra những nét chung nhất của một website quảng bá công ty cần đạt được để tiến tới thiết kế 1 website mẫu phù hợp với các yêu cầu của các công ty cần quảng bá thương hiệu hiện nay. CMSHệ quản trị nội dung (Joomla, WordPress, vertrigoserv,.).

Lựa chọn công cụ, ngôn ngữ xây dựng web ứng dụng.

Phân tích thiết kế web.

2. Nội dung

2.1 Khảo sát và cơ sở lý thuyết

Khảo sát 

 • Khảo sát các website ứng dụng quảng bá ở việt Nam
 • Một số khảo sát về giá thành xây dựng website
 • Nhận xét chung

Cơ sở lý thuyết xây dựng bài toán

 • Kỹ thuật xây dựng web ứng dụng cho quảng bá công ty 
 • Tìm hiểu về web
 • Ngôn ngữ cơ bản HTML
 • Ngôn ngữ lập trình PHP 
 • Cơ sở dữ liệu MySQL

2.2 Chức năng hệ thống 

Phân tích bài toán 

 • Mô tả bài toán
 • Các yêu cầu đặt ra cho bài toán
 • Các chức năng website

Phân tích hệ thống

 • Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh hệ thống
 • Sơ đồ chức năng hệ thống
 • Sơ đồ luồng dữ liệu
 • Mô hình liên kết thực thể ER

Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Danh sách các bảng dữ liệu 
 • Mô hình quan hệ

2.3 Cài đặt hệ thống thử nghiệm

Hướng dẫn cài đặt

 • Cấu hình máy
 • Cách cài đặt

Giao diện cho khách hàng

Hướng dẫn sử dụng hệ thống

 • Quản trị hệ thống
 • Quản lý menu
 • Quản lý nội dung
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý banner
 • Quản lý thông tin sản phẩm
 • Quản lý phần back_end
 • Quản lý phần quảng cáo web liên kết
 • Thoát khỏi hệ thống

3. Kết luận

Trong đồ án này, với mục tiêu là tạo ra một trang web có thể ứng dụng cho các công ty khác nhau, em đã khảo sát thực tế các trang web quảng bá hình ảnh công ty và từ đó rút ra cấu trúc chung của một trang web ứng dụng quảng bá hình ảnh của công ty. Trên cơ sở đó, em đã đề xuất ra cấu trúc cơ sở dữ liệu và giao diện của hệ thống website sẽ xây dựng. Đồ án cũng đã xây dựng thành công một trang web với một số chức năng cơ bản có khả năng nâng cấp và sửa đổi theo các kết quả khảo sát và phân tích trên tuy vẫn còn một số lỗi nhỏ và thiếu một số chức năng. Trong tương lai, để hoàn thiện hệ thống, cần phải chỉnh sửa một số lỗi và thêm các component vào hệ thống cho phát triển thương mại điện tử như mua bán trực tuyến,…

4. Tài liệu tham khảo

Hoàng Đức Hải, Xây Dựng Ứng Dụng Web Bằng PHP Và MySQL, nhà xuất bản - Phương Đông

Hoàng Đức Giáo, Trình Nhập Môn PHP & MySQL - Xây Dựng Ứng Dụng Web, nhà xuất bản - Lao động - Xã hội.

Việt Dũng - Bùi Thu Giang - Lê Quang Hoàng Nhân, Tạo Website Hấp Dẫn Với HTML, XHTML Và CSS, nhà xuất bản - Lao động - Xã hội.

http://www.ttv.vn

http://www.thietkeweb.vn.

http://www.qhponline.info.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM