Đồ án: Tìm hiểu về phương pháp trích và sắp xếp các đặc trưng sản phẩm trong tài liệu chứa quan điểm

Đồ án Tìm hiểu về phương pháp trích và sắp xếp các đặc trưng sản phẩm trong tài liệu chứa quan điểm giới thiệu bài toán phân tích quan điểm; trình bày một số phương pháp trích và sắp xếp đặc trưng; thực nghiệm chương trình và kết quả.

Đồ án: Tìm hiểu về phương pháp trích và sắp xếp các đặc trưng sản phẩm trong tài liệu chứa quan điểm

1. Mở đầu

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, các hình thức kết nối và chia sẻ thông tin trong cộng đồng mạng ngày càng phát triển đã thu hút một lượng lớn người dùng tham gia. Qua đó, họ có thể dễ dàng trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo luận các vấn đề và sở thích cùng quan tâm. Một số mạng xã hội phổ biến trên thế giới như: Facebook, Twitter, và ở Việt Nam như: Zing, Go.vn có số lượng người tham gia ngày càng đông đảo. Các bài nhận xét trên các diễn đàn, các trang dịch vụ và các trang tin tức cũng là một hình thức thể hiện khác rất phát triển. Các thông tin được chia sẻ và thảo luận thông qua mạng xã hội thuộc rất nhiều chủ đề trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Từ đó hình thành nên các xu hướng, quan điểm của cộng đồng đối với việc đánh giá một vẫn đề, hay một sản phẩm, dịch vụ nào đó. Các quan điểm, xu hướng này sẽ tác động mạnh mẽ đến định hướng, quan điểm của người dùng khác.

2. Nội dung

2.1 Bài toán phân tích quan điểm

Nhu cầu về thông tin quan điểm và nhận xé

Lịch sử của phân tích quan điểm và khai thác quan điểm

Nhiệm vụ của phân tích quan điểm

2.2 Phương pháp trích và sắp xếp đặc trưng

Giới thiệu khai thác đặc trưng

Một số phương pháp khai thác đặc trưng 

Phương pháp trích và sắp xếp các đặc trưng quan điểm về sản phẩm

 • Double propagation
 • Mối quan hệ bộ phận - toàn bộ (Part - whole relation)
 • Mẫu “No”
 • Đồ thị hai nhánh và thuật toán HITS
 • Sắp xếp đặc trưng

Kết quả và thảo luận 

 • Tập dữ liệu
 • Đánh giá số liệu
 • Kết quả thử nghiệm

2.3 Thực nghiệm

Công cụ gán nhãn từ loại Stanford Parser 

 • Giới thiệu
 • Cách sử dụng

Chương trình thực nghiệm

 • Bài toán
 • Kết quả

3. Kết luận

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã tìm hiểu về phân tích quan điểm hay khai thác quan điểm và các vấn đề đặt ra với bài toán này. Tìm hiểu kỹ về phương pháp trích và sắp xếp đặc trưng sản phẩm trong tài liệu chứa quan điểm. Đồ án cũng đã đi tìm hiểu các đặc trưng ngôn ngữ dùng cho bài toán trích đặc trưng: phân tích cú pháp, gán nhãn từ loại cho ngôn ngữ; Với một số phương pháp trích và sắp xếp đặc trưng sản phẩm trong tài liệu chứa quan điểm. 

4. Tài liệu tham khảo

Ths. Nguyễn Thị Xuân Hương và Ths. Lê Thuỵ, Phân tích quan điểm và một số tiếp cận, Hội nghị khoa học CNTT lần thứ nhất, 2012.

Nguyễn Mạnh Đức, Tìm hiểu về khai thác quan điểm và phân loại quan điểm ở mức câu, Khoá luận tốt nghiệp hệ đại học ngành Công nghệ thông tin, Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011.

Extracting and Ranking Product Features in Opinion Documents. Lei Zhang, Bing Liu, Suk Hwan Lim and Eamonn O’Brien-Strai, 2010

Expanting Domain Sentiment Lexicon through Double Propagation. Guang Qiu, Bing Liu, Jiajun Bu and Chun Chen, 2009....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM