Đồ án: Quản lý thư viện Aptech - Hải Phòng

Đồ án Quản lý thư viện Aptech - Hải Phòng trình bày cơ sở lí thuyết hệ thống thông tin; phân tích và thiết kế hệ thống; thiết kế cài đặt chương trình.

Đồ án: Quản lý thư viện Aptech - Hải Phòng

1. Mở đầu

Từ những lợi ích của công nghệ thông tin thì việc đào tạo ra đội ngũ có hiểu biết về công nghệ thông tin và vận dụng triệt để nó vào trong thực tế cuộc sống. Chính vì nắm bắt được tình hình chung đó, Aptech tự hào là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo Công nghệ Thông tin hàng đầu tại Việt Nam cấp Chứng chỉ Quốc tế. Các Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech tại Việt Nam vinh dự là thành viên trong số hơn 3500 trung tâm đào tạo của Tập đoàn Aptech, tập đoàn lớn nhất thế giới về đào tạo công nghệ thông tin, có mặt ở 53 quốc gia. Aptech - Hải Phòng là một thành viên của Aptech luôn cập nhật những chương trình giảng dạy mới cũng như cách thức quản lý tạo hiệu quả cho hoạt động và phát triển của trung tâm. Song song với việc đào tạo thì việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý là điều tất yếu.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí thuyết hệ thống thông tin

Khái niệm về hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin quản lý

 • Phân loại hệ thống thông tin
 • Các giai đoạn của phân tích thiết kế hệ thống

Tổng quan về SQL Server và cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Khái quát về quá trình phát triển của MS SQL Server
 • Vài nét về cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ 
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ
 • SQL Server và mô hình Client/ Server
 • Tạo và cài đặt cơ sở dữ liệu

Microsoft visual basic 6.0

 • Khái quát về sự phát triển của công cụ lập trình Visual Basic 6.-
 • Kiến thức cơ bản về lập trình VB 6.0

2.2 Phân tích và thiết kế hệ thống

Khảo sát hệ thống 

Phân tích hiện trạng hệ thống

 • Nhập sách
 • Mượn sách
 • Trả sách
 • Báo cáo thống kê 

Mô tả hoạt động của thư viện

Bảng nội dung công việc

Mô hình nghiệp vụ

 • Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ
 • Biểu đồ ngữ cảnh
 • Nhóm dần các chức năng
 • Sơ đồ phân rã chức năng 
 • Hồ sơ dữ liệu sử dụng
 • Ma trận thực thể chức năng
 • Biểu đồ hoạt động của từng nghiệp vụ
 • Sơ đồ luồng dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Mô hình liên kết thực thể (ER)
 • Mô hình dữ liệu quan hệ
 • Mô hình quan hệ

2.3 Thiết kế cài đặt chương trình

Sơ đồ chức năng hệ thống 

Thiết kế giao diện

 • Giao diện form “Cập nhật danh mục sách”
 • Giao diện form “Cập nhật thông tin mượn trả sách”
 • Giao diện form “Cập nhật thông tin độc giả”
 • Giao diện form “Cập nhật danh sách thủ thư” 
 • Giao diện form “Cập nhật thông tin biên bản sự cố”

3. Kết luận

Việc áp dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực của đời sống cũng như xã hội đã làm thay đối căn bản diện mạo của xã hội cũng như đem lại những tiện ích to lớn. Với những kiến thức được học trong thời gian 4 năm qua. Cùng với những kinh nghiệm được các thầy cô truyền cho, sau khi nhận đề tài tốt nghiệp này em đã cố gắng khảo sát thực tế, đồng thời tham khảo bài học của những người đi trước. Thực tế đã giúp em biết cách tổ chức thiết kế một chương trình để áp dụng trong thực tế. Và thấy được vai trò to lớn của công nghệ thông tin trong xã hội hiện nay. Nhờ đó mà đã giảm rất nhiều sức lực của con người mà vẫn đem lại hiệu quả cao trong công việc. 

4. Tài liệu tham khảo

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin hiện đại - PGS. Nguyễn Văn Vỵ, nhà xuất bản thống kê Hà Nội- 2004.

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - PGS.TS: Nguyễn Văn Ba, nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội.

Lập trình SQL SERVER 2000 căn bản - Đoàn Thiện Ngân, Đoàn Thị Thanh Diễm, Hoàng Đức Hải, nhà xuất bản lao động xã hội.

Website chính thức của trung tâm: http://hp-aptech.edu.vn/...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM