Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý đoàn viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Đồ án Xây dựng chương trình quản lý đoàn viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng mô tả bài toán và giải pháp; phân tích và thiết kế hệ thống; trình bày cơ sở lí thuyết và cài đặt chương trình.

Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý đoàn viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng

1. Nội dung

1.1 Mô tả bài toán và giải pháp

Giới thiệu về trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Mô tả hoạt động quản lý đoàn viên

 • Mô tả
 •  Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ

Giải pháp

1.2 Phân tích và thiết kế hệ thống

Mô hình nghiệp vụ 

 • Bảng phân tích xác định tác nhân, chức năng và hồ sơ
 • Biểu đồ ngữ cảnh
 • Sơ đồ phân rã chức năng
 • Danh sách hồ sơ dữ liệu
 • Ma trận thực thể chức năng quản lí đoàn viên

Sơ đồ luồng dữ liệu 

 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1

Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Mô hình liên kết thực thể (ER)
 • Mô hình quan hệ
 • Các bảng dữ liệu vật lý

Thiết kế giao diện chương trình

 • Giao diện chính
 • Giao diện cập nhật dữ liệu
 • Các mẫu báo cáo

1.3 Cơ sở lí thuyết

Phân tích thiết kế hệ thống hướng cấu trúc

 • Các khái niệm về hệ thống thông tin
 • Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Mô hình liên kết thực thể E-R
 • Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Công cụ để cài đặt chương trình 

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

Ngôn ngữ VISUAL BASIC

 • Giới thiệu
 • Đặc điểm môi trường Visual Basic
 • Màn hình làm việc của Visual Basic

1.4 Cài đặt chương trình

Một số giao diện chính

 • Giao diện chính
 • Giao diện cập nhật dữ liệu
 • Một số báo cáo

Nhận xét và đánh giá

2. Kết luận

Việc áp dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực của đời sống cũng như xã hội đã làm thay đối căn bản diện mạo của xã hội cũng như đem lại những tiện ích to lớn. Với những kiến thức được học trong thời gian 4 năm qua. Cùng với những kinh nghiệm được các thầy cô truyền cho, sau khi nhận đề tài tốt nghiệp này em đã cố gắng khảo sát thực tế, đồng thời tham khảo bài học của những người đi trước. Thực tế đã giúp em biết cách tổ chức thiết kế một chương trình để áp dụng trong thực tế. Và thấy được vai trò to lớn của công nghệ thông tin trong xã hội hiện nay. Nhờ đó mà đã giảm rất nhiều sức lực của con người mà vẫn đem lại hiệu quả cao trong công việc.

3. Tài liệu tham khảo

PGS. TS. Nguyễn Văn Vỵ (2004), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB thống kê, Hà nội

Phạm Hữu Khang ,C# 2005 - Lập trình ASP.NET 2.0, Nhà xuất bản lao động

Nguyễn Nam Thuận , KHám phá SQL SERVER 2005, Nhà xuất bản lao động xã hội.

Nguyễn Ngọc Minh, Visual Basic 2005 Crystal Reports Developer,Nhà xuất bản Phương Đông

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM