Đồ án: Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Đồ án Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng mô tả bài toán và giải pháp; phân tích, thiết kế hệ thống; trình bày cơ sở lí thuyết và cài đặt chương trình.

Đồ án: Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng

1. Mở đầu

Đối với giáo viên thỉnh giảng, việc tính toán tiền giảng dạy được làm trên Microsoft Excel. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng có gần 200 giàng viên thỉnh giảng nên khi cần sửa đổi, bổ sung, thống kê làm báo cáo hay công tác kiểm tra của lãnh đạo nhà trường sẽ rất bất tiện, mất thời gian, khó đồng bộ dữ liệu giữa các phòng, ban liên quan và có thể dẫn đến những sai sót không đáng có do yếu tố con người. Đến cuối năm, giáo viên cơ hữu phải lập các thống kê về khối lượng giảng dạy, khối lượng nghiên cứu khoa học, khối lượng học tập tự bồi dưỡng và gửi về bộ môn. Bộ môn sẽ căn cứ vào các thống kê của từng giáo viên gửi về tổng hợp lại và lập các thống kê về khối lượng giảng dạy, khối lượng nghiên cứu khoa học, khối lượng học tập tự bồi dưỡng và bảng tổng hợp khối lượng các công tác của tất cả giáo viên trong bộ môn rồi gửi cho các phòng liên quan xin xác nhận. Các phòng ban này kiểm tra và xác nhận rồi gửi cho phòng kế hoạch tài chính. Phòng kế hoạch tài chính sẽ lập bảng thanh toán thừa giờ năm học trình lên cho Hiệu trưởng ký duyệt. Sau khi được ký duyệt, phòng kế hoạch tài chính sẽ tiến hành thanh toán tiền thừa giờ cho giáo viên cơ hữu. Việc thống kê, tổng hợp nhiều lần với hơn 200 giáo viên cơ hữu sẽ rất mất thời gian, công sức, dễ gây sai sót và khó khăn cho việc kiểm tra của lãnh đạo nhà trường.

2. Nội dung

2.1 Mô tả bài toán và giải pháp

Giới thiệu về trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Mô tả hoạt động thanh toán giảng dạy

Giải pháp

2.2 Phân tích và thiết kế hệ thống

Mô hình nghiệp vụ

 • Bảng phân tích các yếu tố của bài toán
 • Biểu đồ ngữ cảnh
 • Nhóm các chức năng
 • Sơ đồ phân rã chức năng
 • Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng 
 • Ma trận thực thể - chức năng

Sơ đồ luồng dữ liệu 

 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1
 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2

Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Mô hình liên kết thực thể (ER)
 • Mô hình quan hệ
 • Các bảng dữ liệu vật lý

Thiết kế giao diện

 • Giao diện chính 
 • Các giao diện cập nhật dữ liệu
 • Các giao diện xử lý dữ liệu

2.3 Cơ sở lí thuyết

Phân tích thiết kế hệ thống hướng cấu trúc

 • Quá trình phát triển của một hệ thống thông tin
 • Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc.

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Mô hình liên kết thực thể E – R
 • Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Công cụ để cái đặt chương trình: hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005
 • Đối tượng cơ sở dữ liệu
 • SQL Server 2005 quản trị cơ sở dữ liệu
 • Mô hình cơ sở dữ liệu Client - Server

Ngôn ngữ Visual Basic.Net (VB.NET)

 • Những đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ Visual Basic.Net
 • Những ứng dụng ngôn ngữ Visual Basic.Net có thể viết

2.4 Cài đặt chương trình

Giao diện chính

Các giao diện cập nhật dữ liệu

Các giao diện xử lý dữ liệu

Một số báo cáo

3. Kết luận

Đồ án đã giải quyết được những vấn đề sau:

 • Tạo ra được cơ sở dữ liệu có khả năng lưu trữ chính xác và khoa học các thông tin liên quan đến vấn đề thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
 • Hỗ trợ việc lập bảng thanh toán hợp đồng giảng dạy cho giáo viên thỉnh giảng một cách chính xác.
 • Hỗ trợ giáo viên cơ hữu và bộ môn lập các thống kê cần thiết một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • Chương trình cũng giúp công tác theo dõi, kiểm tra của lãnh đạo nhà trường được thuận tiện và chính xác hơn.

4. Tài liệu tham khảo

PGS. TS. Nguyễn Văn Vỵ (2004), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB thống kê, Hà nội.

Nguyễn Nam Thuận, Khám phá SQL SERVER 2005, Nhà xuất bản lao động xã hội.

Phương Lan (2005), Giáo trình Từng bước học lập trình Visual Basic.Net, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội.

PGS.Vũ Đức Thi (1997), Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành, Nhà xuất bản thống kê – Hà Nội.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:07/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM