Đồ án: Xây dựng ứng dụng phát hiện phần khác biệt giữa hai ảnh

Đồ án Xây dựng ứng dụng phát hiện phần khác biệt giữa hai ảnh trình bày tổng quan về đối sánh ảnh; trình bày phương pháp căn chỉnh ảnh và trừ ảnh; xây dựng ứng dụng phát hiện phần khác biệt giữa hai ảnh sử dụng các hàm trong OpenCV. 

Đồ án: Xây dựng ứng dụng phát hiện phần khác biệt giữa hai ảnh

1. Mở đầu

Trong các ngành sản xuất, hình ảnh thường được sử dụng cho mục đích kiểm soát chất lượng. Trong các ứng dụng cũng như vậy, nếu chất lượng sản phẩm tốt, thì hình ảnh của sản phẩm đó hoàn toàn giống với hình ảnh của một sản phẩm có chất lượng tốt. Do đó, so sánh các hình ảnh là một nhiệm vụ cơ bản trong kiểm soát chất lượng dựa trên hình ảnh. Tuy nhiên, vấn đề này phức tạp theo nghĩa là hình ảnh quan sát thường có nhiễu và hình ảnh được xử lý cần phải khớp với nhau về mặt hình học vì hình ảnh của các sản phẩm có thể không khớp về mặt hình học, bởi vì do thực tế sản phẩm để cập nhập lên sẽ có rất nhiều góc chụp khác nhau và hình ảnh sản phẩm thường không hoàn toàn giống nhau. Vấn đề đầu tiên được gọi là căn chỉnh hình ảnh và vấn đề thứ hai được gọi là trừ ảnh. 

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về đối sánh ảnh

Ảnh số

Một số kỹ thuật tiền xử lý ảnh 

 • Biến đổi ảnh 
 • Nhị phân hóa 
 • Lọc nhiễu 
 • Kỹ thuật tìm biên 
 • Kỹ thuật trừ ảnh

2.2 Căn chỉnh ảnh dựa trên đối sánh đặc trưng

Giới thiệu căn chỉnh ảnh 

Các phép biến đổi đồ họa 

 • Các phép biến đổi hình học 2 chiều 
 • Phép biến đổi hình học 3D 

Căn chỉnh ảnh dựa trên đối sánh đặc trưng

 • Thuật toán ORB
 • Tìm ma trận tương đồng

2.3 Chương trình thử nghiệm

Giới thiệu OpenCV 

Phát triển ứng dụng phát hiện phần ảnh sai khác

 • Phát biểu bài toán 
 • Triển khai sử dụng hàm trong OpenCV
 • Một số kết quả

3. Kết luận

Đồ án đã đạt được một số kết quả như sau: 

 • Tìm hiểu được một cách tổng quan các vấn đề về đối sánh ảnh. Đưa ra nhận xét, đánh giá một số kỹ thuật tiền xử lý ảnh và có lựa chọn phù hợp đối với từng kỹ thuật. 
 • Đặc biệt phần nào hiểu rõ hơn về căn chỉnh ảnh và áp dụng thuật toán phù hợp cho bài tập. 
 • Đối với một số fornt chữ mà có các đặc tính giống nhau có thể gây ra sự nhầm lẫn trong việc ánh xạ các đặc tính giữa hai bức ảnh như chữ Nhật hay Trung Quốc. 
 • Bị hạn chế khi xoay góc độ của ảnh, làm cho ảnh bị lỗi không, hiện phần sai khác không đúng. 
 • Đối với những ảnh có nhiều chi tiết hơn  sẽ xảy ra trường hợp chương trình khó tìm thấy những phần khác nhau giữa 2 ảnh, đôi khi sai lệch. 
 • Xây dựng một ứng dụng phát hiện phần khác biệt giữa hai ảnh dựa theo phương pháp căn chỉnh ảnh và trừ ảnh đã trình bày. 

4. Tài liệu tham khảo

Richard  Szeliski,  “  Image  Alignment  and  Stitching”, Last update December 10,2006. 

Satya Mallick, “Image Aligment (Feature Based) using OpenCV(C++/Python)”,March 11, 2008. 

Adrian Rosebrock, “Image Difference with OpenCV and  Python”, June 19, 2007. 

Deepanshu Tyagi,  “Introduction to ORB(Oriented  FAST and Rotated BRRIEF”, Jan 1. 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:21/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM